Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Болна жена дарява парите за лечението си на деца

Болна жена дарява парите за лечението си на деца

Болна жена дарява парите за лечението си на деца

Безработната майка Наталия разполага с около 15 000 лева от благодтворителна кампания, с които ще помогне на три болни деца

Без­работна майка на четири деца доживя двойно чудо – да осигури непосилно скъпо лечение не само за себе си, но и за други хора, близки по съдба. Днес тя е живото доказател­с­тво, че съп­ричас­т­ността същес­т­вува. Пър­вата анев­ризма на Наталия е отк­рита на рож­дения ден на дъщеря ѝ София. „Пър­вият ми стент струва 17 800, вторият струва 19 800”, раз­казва Наталия.

Самите животос­пасяващи процедури въз­лизат на неоценимо повече.

Време за губене няма. „Говорих с док­тора и той ми каза: „Пишете, пишете, аз на всич­ките си пациенти им каз­вам да пишат, ще пишем заедно, дайте, ще се обединим!””, раз­казва Наталия.

Съветът на д-р Сираков е Наталия да поиска отс­рочка за плащането на стен­товете от дирек­тор­ката на столич­ната бол­ница „Свети Иван Рил­ски”.

И тя ми каза така: „Виж какво, ние не можем да те оставим да умреш! Кажи на д-р Сираков, че раз­решавам, аз сега ще му се обадя. Аз никой от пациен­тите си не съм оставила, въп­реки че повечето от тях и до ден днешен, не са се издъл­жили. Никой не мога да осъдя, щото знам, че нямат””. Така Наталия прераз­казва думите на дирек­тора на бол­ницата. 

Един­с­т­веният начин за Наталия да се издължи на бол­ницата е чрез дарител­ска кам­пания.

В началото въобще нямах никаква вяра, докато един ден, с детен­цето бяхме на док­тор и викам: „Чакай да видя до бан­ката”. И се оказа, че там имаше 6 000 лева и се почув­с­т­вах малко по-уверена”, раз­казва Наталия. За един месец парите за лечението ѝ са съб­рани.

 Рано е за семейс­т­вото да се радва. Месец след пър­вата, лекарите отк­риват втора анев­ризма в главата на Наталия.

 „За пър­вата операция съб­рах, помог­нали са ми много хора, ама за втората – докъде?”.

На 28-ми юни в главата на Наталия е пос­тавен вторият стент. Тя се събужда с новината, че здрав­ното минис­тер­с­тво ще плаща за случаите като ней­ния.

Сега тя раз­полага с около 15 000 лева, дарени за ней­ното лечение. Ней­ният живот сега добива нов смисъл – да дава. Пуб­ликува решението си в интер­нет и доб­рата вест се раз­п­рос­т­ранява бързо. Освен на своите четири, Наталия е пос­ветила мис­лите си на три непоз­нати деца – на тях ще дари парите. Раз­п­ределението, до пос­лед­ната стотинка, ще пуб­ликува в профила си във Facebook.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...