Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Властта опита да саботира Бузлуджа

БСП: Властта опита да саботира Бузлуджа

БСП: Властта опита да саботира Бузлуджа

• Левицата дава случая на прокурор

• От опозицията дирек­тно попитаха дали винов­никът не е Бойко Борисов. Обвиниха го в цен­зура и страх

• Общата кан­дидатура на левицата има огромен шанс, защото това е мнението на пар­тията, под­черта лидерът на социалис­тите Кор­нелия Нинова

БСП и телевизията, с която социалис­тите сключиха договор за прякото излъч­ване на Събора на Буз­лу­джа, са подали сиг­нал до прокуратурата, след като сателит­ната връзка на медията беше заг­лушена от неиз­вес­тни лица. Смятаме, че това беше саботаж на Национал­ния събор на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Същото е посочено и в жал­бата ни до прокуратурата”. Това каза на извън­редна прес­кон­ферен­ция на „Позитано” 20 вчера лидерът на БСП Кор­нелия Нинова.

Тя обясни хронологията на събитията по времето на Национал­ния събор на левицата, пос­ветен на 125-тата годиш­нина на пар­тията, в който взеха учас­тие над 55000 социалисти и сим­патизанти: Пред­варително беше обявено, че прякото излъч­ване ще започне в 11 ч.. От 10.30 до 11.00 ч. излъч­ването беше нор­мално, в 11 ч. обаче сиг­налът спря. Нап­равихме всичко въз­можно прякото предаване да бъде прех­вър­лено на друга телевизия. Десет минути след като излъч­ването стар­тира, сиг­налът отново беше прекъс­нат. Наложи се да изпол­з­ваме и сателита на Бъл­гар­с­ката национална телевизия. Минути след като започна предаването и тях­ната сателитна връзка беше прекъс­ната”, заяви вчера Нинова.

Не знаем кой е отговорен за това. Очак­ваме прокуратурата да нап­рави своето раз­с­лед­ване, но допус­каме, че това не може да бъде нап­равено от случайни хора, а хора с дос­татъчно въз­мож­ности в дър­жавата.

Определяме изк­люч­ването на сиг­налите на три телевизии и прекъс­ването на пряко излъч­ване като тежка цен­зура срещу опозицията и като посегател­с­тво към свободата на словото.

Г-н Борисов, ако сте Вие, това е недопус­тимо и показва само едно-притеснение от това, което щеше да се види на Буз­лу­джа.”, каза Нинова.

Тя уточни, че не обвинява премиера дирек­тно, но и че случайни хора не могат да изк­лючат сателитна връзка.

Раз­говаряхме с инженери, които имат дъл­гогодишен стаж, и те казаха, че такова нещо им се случва за първи път. Включително и на БНТ. Искаме прокуратурата да каже какво стана и кой се опита да скрие събора и гласа на опозицията раз­говаряхме.

Благодаря на тези над 55000 души, които дой­доха, и на всички в страната, които ни прод­к­репят. Искам да благодаря и на всички инс­титуции за пер­фек­т­ната организация и за това, че нап­равиха и невъз­мож­ното, за да протече съборът добре.

БСП е по-силна. Енер­гията и новата вълна в пар­тията беше усетена на Буз­лу­джа. Поела съм пар­тията с ангажимент, че ще я изведа до победа на пар­ламен­тарни избори, аз няма да бъда кан­дидатурата на БСП на президен­т­с­ките избори. Смятам, че общата кан­дидатура на левицата ще има много голям шанс за победа. Балотаж със сигур­ност и борба за победа на втори тур. Чувам много мнения, но ще се съоб­разявам само с едно мнение-това на пар­тията, я тя поиска обща лява кан­дидатура, която ще съоб­щим на 14 август, добави още Нинова.

Цветелина ЦВЕТАНОВА

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...