Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Антирекорд: Близо 3900 ученици са напуснали образователната ни система

Антирекорд: Близо 3900 ученици са напуснали образователната ни система

Все повече ученици отпадат от образовател­ната ни сис­тема, съобщи „Нова телевизия”.

За пос­лед­ната година училище са напус­нали почти 3900 ученици, като най-много са от Сливен­ска област, а най-малко — в Смолян­ска. За срав­нение през учеб­ната 20142015 напус­налите са 3282, а през 20132014 броят им е 3490.

В тази цифра не влизат децата, напус­нали, за да емиг­рират със семейс­т­вата си.

Близо 10 000 са децата, изб­рали да продъл­жат образованието си в чуж­бина през пос­лед­ната учебна година.

В Испания нап­ример живеят над 180 000 бъл­гари. Недел­ните училища са над 42. Мом­четата започ­ват работа по-рано, а момичетата се омъж­ват по-рано, това също са част от причините, поради които те напус­кат образовател­ната сис­тема.”, заяви пред „Нова” Лазар Додев, дирек­тор на Дирек­ция „Организация кон­т­рол и инс­пек­тиране” в МОН.

Другите причини са нез­начителни по отношение на общата бройка, като нап­ример слаб успех и неиз­винени отсъс­т­вия”, каза още Додев.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...