Евростат: Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС

Евростат: Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС

Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в Евросъюза за 2018 г., показват данните на европейската статистическа служба Евростат. Нацията ни, обаче, този път не е най-нещастната в блока. В сравнение с 2013 г. делът на щастливите хора в ЕС се е увеличил с над 2 пункта.

Белгия, Холандия, Австрия и Финландия са страните с най-щастливо население – над три четвърти от хората във всяка страна посочват, че са се чувствали щастливи през цялото и по-голяма част от времето за последните 4 седмици. Следват Люксембург, Испания и Дания. На обратната страна на скалата най-ниско ниво на щастие е регистрирано в Латвия - 31%, следвана от България - 35%, Хърватия - 42%, Литва -45%, Гърция и Румъния - по 46%. В отделно проучване Евростат отбелязва, че нивото на удовлетвореност от живота варира значително в общността, като на дъното е България, съобщи БНР. По този показател от нас изостава само Латвия, коментира Инвестор.бг. Българите изразяват най-ниска удовлетвореност от живота си през миналата година - средно 5,4 пункта от 10 възможни. Въпреки това като цяло сме сред нациите с най-голям ръст на удовлетвореността за този период от време – с 0,6 пункта. По-голям скок отбелязва този показател само в Кипър – с почти 1 пункта. Най-висока удовлетвореност от живота се отчита във Финландия, следвана от Австрия и Дания. Топ пет се допълва от Полша и Швеция. Българите са най-неудовлетворени и от личното си финансово положение. На другия полюс са датчаните, при които, обаче, не се наблюдава промяна в удовлетвореността от състоянието на личните финанси. България е на последно място в ЕС и що се отнася до удовлетвореността от личните отношения. Лидер в това отношение е Малта, следвана от Австрия, Словения, Кипър и Швеция. По показател “щастие“ България е предпоследна с една трета от населението, което се е чувствало щастливо в последните 4 седмици. Последна е Латвия с 31%. Най-щастливата нация в ЕС е Белгия с две трети от населението, следвана от Холандия и Австрия.