Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

16 фирми - посредници за работа в чужбина с прекратени регистрации

За пос­лед­ните 2 години (20152017 г.) Аген­цията по заетостта е прек­ратила регис­т­рацията на 16 фирми — пос­ред­ници за работа в чуж­бина, съоб­щиха от аген­цията. До край­ната мярка се е стигало заради установени от Глав­ната инс­пек­ция по труда нарушения и влезли в сила наказателни пос­танов­ления. Най-честите нарушения са свър­зани със събиране на такси от тър­сещите работа за пос­ред­ничес­т­вото, изп­ращане на работа в чуж­бина, без фир­мата да е сключила пос­ред­нически договор с работодател в съот­вет­ната страна, или неп­редос­тавяне на работ­ника на индивидуален трудов договор за наемане. До прек­ратяване на регис­т­рацията на фир­мите пос­ред­ници се е стигало и когато пос­ред­ник не е предос­тавял на работ­ниците пълна инфор­мация в трудовите договори, включително данни за длъж­ности, на които ще бъдат наети, срока на наемането, работ­ното време, трудовото въз­наг­раж­дение, битовите условия и др.; когато пос­ред­никът не сключва пос­ред­нически договор с тър­сещия работа или не под­държа елек­т­ронен регис­тър за тър­сещи и уст­роени на работа. Миналата сед­мица фон­дация “Том­сън Рой­терс“ съобщи за над 200 миг­ранти във Великоб­ритания, сред които и бъл­гари, третирани като роби във ферма за цветя в Кор­нуол. Впос­лед­с­т­вие бъл­гар­с­кото Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи отрече сред освободените от полицията работ­ници да е имало бъл­гар­ски граж­дани. Аген­цията по заетостта напомня, че на сайта ѝ е пуб­ликувана под­робна инфор­мация, включително кон­такти, на инс­титуциите в страните от ЕС и европейс­кото икономическо прос­т­ран­с­тво, които извър­ш­ват проверка на условията на трудова заетост.

България

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...