Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

13 146 лева месечна заплата за шефа на финансовия надзор

Пред­седателят на Комисията за финан­сов над­зор /КФН/ ще получава основно месечно въз­наг­раж­дение в раз­мер на 13 146 лева, заместник-председателите ще получават по 12 003 лева, а членът на КФН ще взима 11 432 лева. Това съоб­щиха от прес­служ­бата на Комисията за финан­сов над­зор. Причината за пуб­лич­ното обявяване на въз­наг­раж­денията е поет ангажимент на 27 ноем­ври 2017 г. по време на прес­кон­ферен­ция от пред­седателя на КФН Карина Караиванова. Тя се е ангажирала да предос­тави дан­ните за новите въз­наг­раж­дения на ръковод­с­т­вото и служителите на комисията след промяната в закона и в модела на финан­сиране на КФН, осигурявано изцяло от събираните от биз­неса такси. В специализираната админис­т­рация сред­ното въз­наг­раж­дение на дирек­ториите на дирек­ции ще въз­лиза на 5 133 лева. Актюерите, на които ще се раз­чита да вдиг­нат ефек­тив­ността на зас­т­раховател­ния над­зор, ще получават средно по 4 500 лева, след като бъдат наети от комисията, става ясно от прес­съоб­щението. Сред­ното основно въз­наг­раж­дение на глав­ните екс­перти е определено на 2 893 лева, на старши екс­перти на 1 989 лева, а на младши екс­перти на 1 472 лева. Въз­наг­раж­денията в КФН са определени чрез Вът­решни правила за работна зап­лата, пуб­ликувани на сайта на комисията, уточ­няват от КФН.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие