Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Туроператорите против идеята на Валери Симеонов да падне забраната за пушене в ресторантите

Туроператорите против идеята на Валери Симеонов да падне забраната за пушене в ресторантите

Туроператорите против идеята на Валери Симеонов да падне забраната за пушене в ресторантите

Асоциацията на бъл­гар­с­ките туроператори и турис­тически агенти (АБТТА) се обяви против законодателна инициатива, според която отпада режима, заб­раняващ тютюнопушенето в заведенията за хранене и раз­в­лечение. Това става ясно от съоб­щение на организацията до медиите,след като от пар­тията на Валери Симеонов “Национален фронт за спасение на Бъл­гария“ (НФСБ) обявиха, че ще пред­ложат законоп­роект за промяна в Закона за здравето, с който да се раз­реши пушенето в обособени помещения. „АБТТА изразява категорично мнение, че всички варианти за промяна в Закона за здравето чрез обособяване на зони за пушачи и непушачи са неефек­тивни и не са в със­тояние да пос­тиг­нат защитен ефект. Освен че не пред­паз­ват работещите в раз­в­лекател­ната индус­т­рия — най-често жени и млади хора, от пос­тоян­ните въз­дейс­т­вия на съдър­жащите се в тютюневия дим кан­церогенни и ток­сични вещес­тва, час­тич­ните ограничения не осигуряват защита от вред­ните въз­дейс­т­вия на пасив­ното пушене, тъй като най-често изпол­з­ваните вен­тилационни тех­нологии нямат голям ефект върху степента на замър­сяване с тютюнев дим, за излагането на който, както е извес­тно, няма установено безопасно ниво“, пише още в становището на асоциацията. Според бран­шовата организация високата посещаемост на заведенията, която има в момента, когато е валидна заб­рана за пушене на зак­рито, показва, че няма как тя да е в ущърб на общес­т­вените интереси и причина за сът­ресения в турис­тичес­кия биз­нес. От АБТТА призовават да се засили кон­т­ролът по спаз­ването на заб­раната за пушене.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...