Омбудсманът: ”Бонус-малус” не стимулира изрядни шофьори

Омбудсманът: ”Бонус-малус” не стимулира изрядни шофьори

Диана Ковачева смята, че в проекта на застрахователите се дава превес на техните интереси пред тези на собствениците и водачите на МПС

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Бойко Атанасов с искане да се предвиди допълнително време за обсъждане и съобразяване с направените в хода на общественото обсъждане до 19 декември становища по концепцията за системата “бонус-малус“. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. Наредбата за определяне на размера на застраховката “Гражданска отговорност“ влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на няколко разпоредби, които ще се прилагат от 1 януари 2021 г., уточниха от институцията. Диана Ковачева напомня, че за обсъждане и евентуално приемане на постъпилите предложения остават само 12 дни, от които седем са неработни. В становището си до КФН доц. Ковачева е изложила съображенията си за засягане на правата на гражданите от така предложения втори по ред проект като смята, че се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на собствениците и водачите на МПС. В писмото си омбудсманът посочва, че проектът не предвижда ясно разграничение между собственика и водача на МПС при определяне размера на премията. “Оказва се, че собственикът на МПС отговаря за нарушения, извършени от други лица, вписани като водачи в полицата на автомобила, като малус точките на другите водачи се отразяват върху размера на премията му, без самият той да е допуснал нарушение“, пише в становището си общественият защитник. Омбудсманът смята, че проектът допуска да се натрупват множество санкции за едно и също нарушение. Диана Ковачева е на мнение, че липсата на пропорционалност между санкционирането и поощрението на собствениците/водачите на МПС не кореспондира с обявените цели на проекта. Тя пресмята, че в рамките на предложената система увеличението за малус клас е много рязко и достига до 400%.„В същото време, изрядните водачи не са стимулирани в достатъчна степен, е друият мотив, с който омбудсманът е предложила да се преосмисли така предложената концепция. Според Диана Ковачева друг недостатък на проекта е, че не е предвиден механизъм за възстановяване в кратък срок от застрахователя за връщане на надвнесена сума, при установено неправилно изчисляване на премията. Омбудсманът предлага да се предвиди допълнително време за обществен дебет на предложенията, за да се отстранят „дефицитите” и да се усъвършенства концепцията.