Кризата изхвърля по 3000 души на ден на улицата

Кризата изхвърля по 3000 души на ден на улицата

Това обаче не плаши властта, въпреки че над 31 000 вече безработните след въвежданетона 13 април на антивирусните мерки

Над 31 600 души са се регистрирали като безработни от 13 март, когато беше въведено извънредното положение заради коронавируса и първите ограничителни мерки в борбата с разпространението му, до 1 април. Това прави средно по 2934 души на ден, обяви вчера социалният министър Деница Сачева. Само на 1 април в бюрата по труда са се регистрирали 4777 души. От тях над 3000 са посочили, че са загубили работата си заради извънредното положение. Новите безработни са основно от секторите ресторантьорство и хотелиерство, туризъм и някои сектори на промишлеността, обясни Сачева. Според нея ръстът на безработицата на този етап не трябва да плаши, тъй като до голяма степен се дължи на преждевременното приключване на зимния туристически сезон, а всяка година след затварянето на зимните курорти има увеличение на безработните, които после си намират работа в летните курорти. Вероятно броят на безработните е по-голям, защото в бюрата по труда се регистрират хората, които имат право на обезщетение. Броят на подадените заявления по схемата 60/40 до момента е 59. Мярката беше въведена педи два дни и по нея могат да кандидатстват работодатели, пострадали от извънредните мерки срещу коронавируса. Ако им се е наложило да затворят заради ограниченията, или пък приходите им са намалели с над 20 на сто, държавата може да поеме 60 на сто от осигурителния доход на работниците им, които са останали на работа. Според работодатели и представители на малкия бизнес мярката работи само за по-големи фирми и не е приложима за малки и микро предприятия, които представляват и над 90 на сто от фирмите в България.Сачева обаче заяви,че броят на заявленията за подпомагане ще се увеличи в следващите дни, а в засегнатите сектори са заети около 300 000 души.До края на седмицата се очаквало одобрение от Европейската комисия, след което могат да започнат и разплащанията, но това не пречи заявленията да бъдат подавани, каза социалният министър. Сачева добави, че се търси вариант за подпомагане и на самоосигуряващите се, които към момента не попадат в обхвата на държавната подкрепа за бизнеса. Вариантите били част от тях да могат да ползват безлихвени заеми до 1500 лева, гарантирани от държавата. Тази мярка все още не се прилага. За самонаетите с по-малки доходи можело да се мисли за директно подпомагане. Конкретни мерки обаче щели да се предложат след анализ на данните за доходите на самонаетите, декларирани пред Националната агенция за приходите.