Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

За 6 месеца преките инвестиции в България се свиха с близо 50% на годишна база

За 6 месеца преките инвестиции в България се свиха с близо 50% на годишна база

Най-големите капиталовложения в страната са направени от Холандия, Русия и Германия, показват данни на БНБ

Нап­равените в Бъл­гария преки чуж­дес­т­ранни инвес­тиции през пър­вите шест месеца на тази година се свиха с 49,5% (241,1 млн. евро) и към 30 юни въз­лизат на 246,2 млн. евро. Тях­ната сума е по-ниска в срав­нение с периода януари – юни 2017 г., когато бяха 487,2 млн. евро , показ­ват пос­лед­ните данни на Бъл­гар­с­ката народна банка (БНБ). Само за юни обаче те нарас­т­ват със 155 млн. евро, но увеличението преди година пак беше по-голямо – 195,9 млн. евро. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апор­тни вноски на нерезиденти в/от капитала и резер­вите на бъл­гар­ски дружес­тва, както и постъпления/плащания по сделки с нед­вижими имоти в…

Прочети още…

Лек спад на цените на хранителните стоки на едро

Лек спад на цените на хранителните стоки на едро

Индек­сът на тър­жищ­ните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранител­ните стоки на едро, тази сед­мица падна с 0,68 процента до 1,311 пун­кта, съоб­щава Дър­жав­ната комисия по стоковите борси и тър­жищата /ДКСБТ/. Миналото лято ИТЦ се понижи до 1,309 пун­кта, преди да започне да се повишава, както обик­новено става всяка есен. Базовото ниво на индекса — 1,000 е от 2005 година, припомня БТА. Доматите, отг­леж­дани на отк­рити площи поев­тиняха тази сед­мица с 9,9 на сто и се продават по 1,18 лева за…

Прочети още…

Мръвката у нас една от най-евтините в ЕС

Мръвката у нас една от най-евтините в ЕС

Месото в Бъл­гария е било едно от най-евтините в ЕС през 2017 г., сочат данни на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат. У нас цената на месото е била с около 42% под сред­ното рав­нище в съюза, като тя е по-ниска само в Полша – около 43% под сред­ната цена в ЕС. Миналата година месото е излизало най-скъпо в Люк­сем­бург – повече от 41% над сред­ното рав­нище в Евросъюза, след­вана от Авс­т­рия с около 39% над сред­ната цена в съюза. Извън страните членки на ЕС най-евтиното месо в Европа са купували…

Прочети още…

Бившата вече шефка на Агенцията по вписванията се изкарва жертва на политически натиск

Бившата вече шефка на Агенцията по вписванията се изкарва жертва на политически натиск

Бив­шият вече изпъл­нителен дирек­тор на Аген­ция по впис­ванията Зор­ница Дас­калова обяви, че с политически натиск е бил нап­равен опит за отк­лоняване вниманието “от преките изпъл­нители и отговор­ните лица“ за срива на Тър­гов­с­кия регис­тър. Това мнение излага Дас­калова в своята оставка, която депозира в петък пред минис­търа на правосъдието, а Цецка Цачева я прие незабавно, съоб­щава “Правен свят“. Дас­калова заявява още, че раз­г­лежда оттег­лянето си като дълг, вслед­с­т­вие на без­п­рецеден­т­ния срив на 9

Прочети още…

България

Култура

Историята на мулан оживява на голям екран

Историята на мулан оживява на голям екран

Дисни показа за пръв път как ще изг­лежда “живата“ Мулан в игрален филм, чиито снимки запоз­наха в понедел­ник. Студиото прави римейк на популя…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...