Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Изложбата „Тракийските принцеси“ заживя по своя нов път

Изложбата „Тракийските принцеси“ заживя по своя нов път

Кар­тините на худож­ника Христо Хрис­тов — „Тракийски прин­цеси“, специално под­гот­вени за къща-музей „Палавееви къщи”, е част от мащабен проект, свър­зан с национал­ното кул­турно нас­лед­с­тво. Авторът е професионален илюс­т­ратор, живописец и еднов­ременно с това изс­ледовател на историята в ней­ния кул­турологичен смисъл. Интересите му в тази посока са плод не само на любопит­с­тво и нат­руп­вания във времето.

Те са своеб­разна почит към ген, родови корени, израс­т­ване и цен­ности. Твор­чес­ките тър­сенията за траките и тех­ните следи в нашата кул­турна иден­тич­ност, показ­ват нещо повече от фак­тологична трак­товка на събития.

Кар­тините на Христо Хрис­тов са пов­лияни от бъл­гар­с­ката стилис­тика в ней­ните изконни въз­п­риятия. Без­цен­ните като нас­лед­с­тво пред­мети на бита и кул­турата на древ­ните траки, раж­дат емоционална сис­тема от високи стой­ности.

Идеята за цикъл кар­тини свър­зани с траките, въз­никна много отдавна, но дълго време се избис­т­ряше. Още в началото, под въз­дейс­т­вието на емоцията съз­дадох двете кар­тини, обединени от общото заг­лавие „Тракийски хорос­коп“ като „Ден“ и „Нощ“. Но, твор­чес­ките ми намерения останаха нереализирани. Някак си..,с времето, нещата започ­наха да се намес­т­ват, като в тракийска мозайка, улег­наха, избис­т­риха се и сами започ­наха да се осъщес­т­вяват”.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие