Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Фотоизложба за Двореца в Балчик ще видят във Виена

Фотоизложба за Двореца в Балчик ще видят във Виена

Фотоиз­лож­бата “Веч­ната красота на “Двореца“ в Бал­чик“ ще бъде пред­с­тавена в авс­т­рийс­ката столица Виена. Екс­позицията на Ясен Казан­джиев и Румяна Тенева, запечатали във фотоси знакови места в архитектурно-парковия ком­п­лекс, ще бъде под­редена в Бъл­гар­с­кия кул­турен инс­титут “Дом “Вит­ген­щайн“ от 15 фев­руари.

Колек­цията популяризира най-красивите сгради и пей­зажи в ком­п­лекса, обявен за памет­ник на кул­турата с национално значение. “Веч­ната красота на “Двореца“ в Бал­чик“ пред­с­тавя бив­шата резиден­ция на румън­с­ката кралица Мария и като турис­тически обект, който прив­лича посетители на Север­ното Чер­номорие. Вил­ният ансам­бъл в лят­ната резиден­ция на румън­с­ката кралица е по проект на италиан­с­ките архитекти Америго и Аугус­тино, като строител­с­т­вото се извър­шва от 1924 до 1934. Ботаничес­ката градина е изг­радена през 1955 г. от акад. Йор­данов. Фотоиз­лож­бата ще остане във Виена до 15 март.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие