Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Бъдеща звезда на класическата музика открива “Млади виртуози“

Бъдеща звезда на класическата музика открива “Млади виртуози“

Бъдеща звезда на класическата музика открива “Млади виртуози“

Участниците изпълняват класическа и съвременна музика

XIV издание на кон­курса стар­тира на 15 април в зала “Бъл­гария“ с кон­церт на Софийс­ката фил­хар­мония и мал­ката кларинетис­тка София Мехоношина, под дириген­т­с­ката палка на Най­ден Тодоров. С прог­рама, пос­ветена на валса, ще отк­рият четиринадесетото издание на Меж­дународ­ния кон­курс “Млади вир­туози“.

София Мехоношина e носител на Голямата наг­рада “Отк­ритие на кон­курса“ от предиш­ното издание на кон­курса и на Специал­ната наг­рада на Софийска фил­хар­мония — кон­церт с национал­ния ни оркес­тър.

Тя е родена на 2 април 2004 в град Иркутск (Русия). Учи в 5-ти клас на Дет­с­ката музикална школа към колежа, кръс­тен на Шопен, в класа на зас­лужилия артист на Рус­ката федерация, професорът от Мос­ков­с­ката дър­жавна кон­сер­ватория Евгени Пет­ров. Лауреат на много музикални кон­курси като: “Меж­дународен форум на класическа музика“, Мос­ква, 2015 г. (I наг­рада), Меж­дународен кон­курс за изпъл­нители на класическа музика “Музикални диаманти“, Мос­ква, 2016 г. (I наг­рада), XIV Меж­дународен музикален кон­курс за деца в Русия, Мос­ква, 2016 (ІІІ наг­рада), Меж­дународен музикален кон­курс “Вир­туози на Голямата наг­рада Зал­ц­бург“, 2016 (І наг­рада); XIV Меж­дународен кон­курс за кларинет в Кар­лино, Италия, 2016, (I наг­рада). Лауреат на III Меж­дународен фес­тивал “Музикален диамант“, Испания, 2016 г. Кон­кур­сът “Млади вир­туози“ e пред­наз­начен за млади изпъл­нители от Бъл­гария, Европа и света. Той предос­тавя на всички учас­т­ници нови въз­мож­ности да се със­тезават и кон­так­туват със свои колеги, да изс­лед­ват и обменят оригинални идеи, да интер­п­ретират класическа и съв­ременна музика, да пред­с­тавят своя талант пред големи музиканти, доказали се като инс­т­румен­талисти и педагози от светов­ните музикални сцени.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...