Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Творби от международен пленер рядят в Разград

Изложба с творби от меж­дународ­ния пленер “Мис­тика и реал­ност“ отк­риха в Художес­т­вената галерия на Раз­г­рад. Под­редени са 26 кар­тини на деветима худож­ници от Бъл­гария, Румъния и Гър­ция.

На отк­риването на екс­позицията дирек­торът на галерията Тодор Тодоров връчи плакети на всички учас­т­ници.

Плат­ната от пленера стоят заедно в ком­пак­тна изложба като едно произ­ведение. Меж­дународ­ният пленер “Мис­тика и реал­ност“ се организира за седма година от Художес­т­вената галерия “Проф. Илия Пет­ров“ и община Раз­г­рад. В арт­п­роявата се включиха седем худож­ници от Бъл­гария. Живописни платна в мес­т­ността “Пчелина“ рисуваха Божидар Тонев, Милчо Талев, Миряна Савова, Орхан Исмаил, Светла Радулова, Теодор Дас­калов и Тодор Тодоров. Заедно с тях, вдъх­новение от природата чер­пиха Елена Драгулей от Румъния и Петала Пав­лиду от Гър­ция. Произ­веденията им, може да се видят още месец в Раз­г­рад.

България

Икономика

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...