Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Художници окупират Банско до края на джазфестивала

Художници окупират Банско до края на джазфестивала

„Синтз на изкуствата” показват в Банско

За пета поредна година „Прог­рама Произ­ведено в Бъл­гария“ пред­с­тавя бъл­гар­ски худож­ници с цел да промотира всичко бъл­гар­ско и родно.Тази година в Излож­бата “Син­тез на Изкус­т­вата“ в Бан­ско пред­с­т­вена в Дом на изкус­т­вата са показани твор­бите на худож­ниците Румен Манев, Радос­лав Ней­чев, Цветанка Грън­чарова, Иван Димит­ров, Елис авета Вакав­лиева.

За първа година се пред­с­тавя и Калиг­раф­ска изложба с автор Мар­гарита Иванова. По тех­нология на древни монаси върху пер­гамент с туш и перо се изпис­ват тек­с­тове от Еван­гелия. Специализирала Старобъл­гар­ско уставно писмо.

Румен Манев — утвър­ден автор атрак­тивен, екцентричен,експанзивен.Той вижда дейс­т­вител­ността по свой непов­торим начин и влага дъл­бока философия във всяка своя работа. Цветен , провокативен. Учас­т­ник в изложби в страната и чуж­бина.

Радос­лав Ней­чев – млад творец с харак­терен почерк, бързо наложил се в артис­тич­ните среди. Член на СБХ ОТ 2010 год. Учас­тва в изложби в Бъл­гария и чуж­бина.

Иван Димит­ров –Харак­терен, раз­поз­наваем, отк­рива нови светове и докосва дъл­боко. Член на СБХ. Учас­тва в много общи художес­т­вени изложби в страната и чуж­бина.

Цветанка Грън­чарова — худож­ник от СБХ. Показва майс­тор­с­т­вото, умело изпол­з­ване на колорита, спокойна и стабилна ком­позициионна тех­ника. Живопис­ният език на худож­нич­ката е ясен, неус­лож­нен и съв­ременен.

Елисавета Вакав­лиева –архитект худож­ник от гр. Кър­джали.

Главен архитект на Старият град в Плов­див. Един от големите специалисти в областта на опаз­ване памет­ниците на кул­турата.

България

Икономика

Спорт

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Треньорът на Кариана нахлу на терена и удари рефер

Нервите на Атанас Джамбазки не издържаха, полицаи го изведоха от стадиона

Нер­вите на старши треньора на Кариана (Ерден) Атанас Джам­базки не и…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Фермери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Фер­мери: МЗХ и ДФЗ да звънят от един национален номер на стопаните

Да има единен национален телефон, от който инс­титуциите да се свър­з­ват с земедел­с­ките производители,предлагат топани. Причината е стар­тиране…

Прочети още:

Loading...