Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25052020

Брой 100, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.77803 BGN ↓ 1 GBP = 2.17452 BGN ↓ 1 CHF = 1.84026 BGN ↓
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни системи“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на директорите по Протоколи от 21.08 и 30.10.2019 г., Протоколи №№ РД 59-16 и 17/13.03.2020 г. на МЗХГ и Заповеди на изпълнителния директор № № РД-11-66 и 67/24.03.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на активи, стопанисвани от клон “Среден Дунав“ град Плевен, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Язовир „Паисий“ площ 169.435 дка в ПИ с идентификатори 55196.76.39, 55196.68.40 и 55196.68.41 в землището на с. Паисий, община Горна Оряховица, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 3 527 /три хиляди петстотин двадесет и седем/ лева годишно без ДДС.

2. Язовир „Карайсен“ площ 1 896.110 дка, съгласно АДС /частна/ № 616/13.10.1997 г. и два броя рибарници към него: басейн 1 с площ 99.753 дка и басейн 2 с площ 23.817 дка, съгласно АДС /частна/ №№ 1363 и 1362/25.03.2003 г., всичките разположени в землището на с. Караисен, община Павликени, за рибостопанска дейност.

Начална цена: 15 888 /петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и осем/ лева годишно без ДДС.

Търговете ще се проведат в „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на Дружеството: на 21.04. 2020 г. за обекта по т.1 и на 22.04.2020 г. за обекта по т.2.

Повторна дата и за двата обекта: от 11.00 ч. на 28.04.2020 г.

Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Общите и специални условия на търга, изисквания към участниците и списък на документите за участие са посочени в тръжната документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: по 300 /триста/лева без ДДС за всеки обект, в касата на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3 или в касата на клона.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхождащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД - София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Икономика

Култура

Спорт

19 140 лв. от Божинов

19 140 лв. от Божинов

Валери Божинов направи огромен жест към любимия си Левски, информира „Телеграф Медиа“.

Божигол, изкарал два периода на „Герена“ - през 2014-а...

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие