Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон20082018

Брой 163, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.717 BGN1 GBP = 2.18346 BGN1 CHF = 1.72502 BGN
Back Вие сте тук:Начало Памет (2) Милош Форман отлетя от кукувичето гнездо

Милош Форман отлетя от кукувичето гнездо

Милош Форман отлетя от кукувичето гнездо

С вестта за смъртта на Милош Фор­ман от този свят си отиде един гениален творец на сед­мото изкус­тво. Той сякаш бе роден, за да покаже на света най-съкровените страни на човеш­ката душа, под фор­мата на една втора реал­ност, как­вато е киното. Фор­ман нямаше филм, който да не е записан в злат­ната класика на светов­ното кино.

Дос­татъчно е да споменем: “Полет над кукувиче гнездо“, “Коса“ и “Амадеус“. Режисьорът работеше с едни от най-добрите актьори на съв­ремието ни, като Джак Никъл­сън, Луис Флечър, Джон Савидж, Джеймс Кагни, Анет Бенинг и др. И с холивуд­с­ките оператори Хас­къл Уек­с­лър и Мирос­лав Онд­р­жичек.

Как се изг­ражда в професията този невероятен талант: Милош Фор­ман е роден на 18 фев­руари 1932 г. в чеш­кия град Чес­лав. Остава кръгъл сирак, след като родителите му са убити като кон­ц­лагеристи по време на Втората световна война. В едно свое интервю Фор­ман споделя дъл­боко стаяваната болка в душата си от спомена за тях и казва, че тя е била част от голямата провокация — да се опита да предаде въл­ненията на човеш­ката душа.

Фор­ман завър­шва кинофакул­тета на Праж­ката академия на изкус­т­вата и пър­воначално работи като сценарист в киното и в праж­кия театър “Латер­ната на магьос­ника“. Пър­вите му опити като кинорежисьор са в докумен­тал­ното кино. Името му е забелязано още с пър­вия му филм “Кон­курс“ /1962 г./ Пър­вия си игрален филм — “Черен Петър“, снима през 1964 г. в бивша Чехос­ловакия. Големият му успех в родината бележат фил­мите “Любовта на русокосата“ /1965 г./ и “Пожар, момичето ми“ /1967 г./.

Успехите му в родината му отварят път за специализация в САЩ. През 1968 г. заминава за Париж и решава да остане там, защото това е времето на т.нар. Чешки събития — преценява, че не иска да се върне в родината си. От 1971 г. до смъртта си Милош Фор­ман живее в Щатите. Светът научава името му първо на кинофес­тивала в Кан, а по-късно фил­мът му “Коса“ /1979 г./ го прави световна знаменитост.

1975-а е годината на апогея на неговото твор­чес­тво. Името на гран­диоз­ния успех, отбелязан с “Оскар“, е “Полет над кукувиче гнездо“. Вторият “Оскар“ идва през 1984 г., за филма му “Амадеус“. Режисьорът е носител и на наг­радите “Златен глобус“, за фил­мите си “Полет над кукувиче гнездо“, “Амадеус“ и “Народът срещу Лари Флинт“.

През 1978 г. Милош Фор­ман започва и преподавател­ска дей­ност в Колум­бийс­кия универ­ситет. Режисьорът е активен през всич­ките години на живота си, и както се изразяват някои критици — “орисан да прави шедьоври“.

Милош Фор­ман бе дъл­бокомис­лещ и широко скроен човек. Той ни завеща ценни мисли за отговор­ността, свободата и твор­чес­т­вото:

“Най-лошото при цен­зурата е автоцен­зурата, защото изк­ривява гръб­нака на моя харак­тер.“

“Нека хората не мис­лят, че всич­ката лошотия в един човек изчезва, когато си наложи цен­зура.“

“Ако си живял няколко години по време на нацизма и след това 20 години през комунизма, определено би осъз­нал колко ценна е свободата и колко лесно е да я загубиш.“

Милош Фор­ман си отиде от този свят на една поч­тена въз­раст, която той дос­тигна с дос­тойн­с­тво. Животът и твор­чес­т­вото му сами по себе си остават като един пример за живите за едно ярко осмис­лено същес­т­вуване. Той сякаш не само беше роден да съз­дава шедьоври, а може би самият той беше един шедьовър сред човеците.

Пок­лон пред големия майс­тор на съв­ремен­ното кино и човека Милош Фор­ман!

Impressio от Дир.бг