Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Спорт (2) Босът на Лудогорец призна, че ще подкрепи Борислав Михайлов за президент на БФС

Босът на Лудогорец призна, че ще подкрепи Борислав Михайлов за президент на БФС

Босът на Лудогорец призна, че ще подкрепи Борислав Михайлов за президент на БФС

Кандидатурите на Наско и Любо са абсурдни, кръгът “Царско село“ е зад тях, заяви Кирил Домусчиев

Босът на Лудогорец Кирил Домус­чиев призна в студиото на Sportal TV, че ще под­к­репи президента на БФС Борис­лав Михай­лов, в случай че нас­тоящият шеф на фут­бол­ната ни цен­т­рала реши отново да се кан­дидатира за поста. Биз­нес­менът не приема насериозно инфор­мациите за евен­туални кан­дидатури на Наско Сираков и Любос­лав Пенев, като ги определи за “абсур­дни”.

“Твърдо ще под­к­репя Борис­лав Михай­лов, ако реши отново да се кан­дидатира за президент на БФС. Другите две имена — Любос­лав Пенев и Наско Сираков, са абсур­дни. Ако можете, кажете ми през пос­лед­ните 78 години къде са били управ­ници те? Извинявайте, ама пред­седателят на фут­бол­ния съюз трябва да е авторитет, но трябва да има и визия, кон­цеп­ция за нещата, да е съз­дал, пос­т­роил нещо в живота си”, категоричен е Домус­чиев.

“Вижте Борис­лав — тази база в Бояна е изцяло негова зас­луга. Михай­лов осигури земята от правител­с­т­вото, а след това и финан­сирането. Боби е приз­нат и в УЕФА, където го преиз­бират не за първи път. А там, да знаете, прости хора няма”, допълни още босът на “орлите”.

“Кой стои зад кан­дидатурите на Наско и Любо? Кръгът “Цар­ско село” и определени президенти на клубове, естес­т­вено. Все пак не сме пад­нали от Марс. Нека има кан­дидатури, но хората да бъдат с качес­тва, да имат определени пос­тижения, на база на които делегатите да изберат най-добрия. Това, че си бил добър фут­болист, нищо не значи”, категоричен е Домус­чиев.

Соб­с­т­веникът на Лудогорец отрече инфор­мациите, че финан­сира лидера в Югозапад­ната трета лига ЦСКА 1948. Босът на “орлите” призна, че сим­патизира на “чер­вените”, но се дис­тан­цира от ръковод­с­т­вото на клуба.

“Сим­патизирам на този отбор. Това са хора като мен, които са цесекари и не могат да приемат измамата, която се нап­рави с Литекс, Етрополе и т. н., а нямат пари да си платят даже мар­ката, която ужким спечелиха на търг”, заяви Домус­чиев.

“Харес­вам тези ентусиасти, които с мом­чета като Вальо Илиев, който е израс­нал на “Армията”, тръг­наха по законовия път нагоре. Стъпка по стъпка си вър­вят към елита”, допълни още соб­с­т­веникът на Лудогорец.

“Ако аз под­к­репям ЦСКА 1948 финан­сово, това вед­нага ще се усети — и от бюджета, с който раз­полагат, и от спон­сорите, с които работят. Във фут­бола ни има много инт­риги и е нор­мално, когато не приемам ЦСКА-София за нас­лед­ник на ЦСКА, да се споменава моето име”, заяви биз­нес­менът.

Соб­с­т­веникът на Лудогорец Кирил Домус­чиев смята, че докато има във фут­бола хора като боса на Славия Венци Стефанов, винаги темата за съдиите ще е актуална и ще витае нап­режение около реферите.

“Вен­цес­лав Стефанов няма как да го комен­тирам, под нивото ми е. Той раз­с­мива медиите и хората, но няма как да чуеш или пък научиш сериозно нещо. Типич­ното за бъл­гар­с­кия фут­бол и всеки го знае е, че всеки един президент или треньор намира оправ­данията вън от себе си. Никога греш­ката или вината не са в него. Нор­мално е на някои ръководители и клубове да не им харесва, че ние побеж­даваме и се раз­виваме. Завистта е типична на Бал­каните. Има много прис­т­рас­тни медии, които по един или друг начин са свър­зани с дадени клубове, кръгове или лобита. Кучетата си лаят, кер­ванът си върви. Докато има хора като Венци във фут­бола и тям подобни, винаги темата за съдиите ще е актуална и нап­режението спрямо тях ще бъде голямо. Ако пог­ледне как свирят в Анг­лия, Фран­ция или Испания, ще видите, че дори и меж­дународ­ните ни рефери не са по-лоши. Говорим за греш­ките, а не за скан­далите, които се случ­ват у нас”, завърши Кирил Домус­чиев.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...

Земеделие