Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Правителството на Зимбабве отпуска 1 млрд. долара за университет на името на Мугабе

Изпад­налото във финан­сови зат­руд­нения правител­с­тво на Зим­бабве планира да отпусна най-малко 1 млрд. долара за изг­раж­дането на универ­ситет с името на президента Роберт Мугабе.

Това съобщи в Хараре минис­търът на вис­шето образование и раз­витието на науката и тех­нологиите Джонатан Мойо, цитиран от АП.

Сумата е близо 1/4 от годиш­ния бюджет на южноаф­рикан­с­ката страна, който въз­лиза на 4,1 млрд. долара.

По думите на Мойо бъдещият универ­ситет “Робърт Габ­риел Мугабе“ ще се със­редоточи върху науката и тех­нологиите, а към него ще има инс­титут, който ще се занимава с изс­лед­вания и “тран­с­фор­мативно и революционно лидер­с­тво“.

Правител­с­т­вото е определило 800 млн. долара за изг­раж­дането на учеб­ното заведение и още 200 млн. за универ­ситет­с­кия фонд за проуч­вания и иновации.

Мугабе и съп­ругата му Грейс ще са попечители на учеб­ното заведение, което щяло да се намира край столицата Хараре. Образовател­ният минис­тър каза още, че проек­тът се под­гот­вял от години, но пър­вата дама раз­поредила работите по него да се ускорят.

От глав­ната опозиционна пар­тия, Движението за демок­ратични промени (ДДП), раз­к­ритикуваха плановете на правител­с­т­вото, което не под­помага дос­татъчно същес­т­вуващите универ­ситети в страната.

При официално рав­нище на без­работицата от 90 на сто мнозин­с­т­вото от вис­шис­тите в Зим­бабве са принудени да стават улични раз­нос­вачи или да тър­сят работа в чуж­бина, за да си платят за образованието.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Земеделие