Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Испанските власти може да замразят автономията на Каталуния

Премиерът на Каталуния Карлес Пучдемон подписа декларация за независимост, но отложи влизането й в сила

Испан­с­кият министър-председател Мариано Рахой пред­п­рие пър­вата стъпка към задейс­т­ване на член 155 от испан­с­ката кон­с­титуция. Това е т. нар. ядрена опция, поз­воляваща му да зам­рази политичес­ката автономия на Каталуния и да вземе областта под пряко управ­ление, предаде Рой­терс. Досега чл. 155 не е прилаган.

“Кабинетът реши да предяви официално искане към каталун­с­кото правител­с­тво да пот­върди обявило ли е или не независимост“, каза в телевизионно обръщение Рахой. “Отговорът на каталун­с­кия премиер ще определи по-нататъшния ход на събитията за след­ващите няколко дни“, заяви още той. Испан­с­кият премиер каза, че ще продължи да дейс­тва “пред­паз­ливо и отговорно“. Отп­равянето на официално искане е необ­ходимо за задейс­т­ване на член 155, макар че кон­с­титуцията не пред­вижда никакъв кон­к­ретен срок за отговор. ДПА отбелязва, че Рахой на прак­тика е обявил ултиматум на Каталуния.

Във втор­ник вечерта премиерът на Каталуния Кар­лес Пуч­демон под­писа в Бар­селона дек­ларация за провъз­г­ласяване на независимост на областта от Испания, но отложи влизането й в сила, призовавайки за диалог. Под­писите си под тек­ста положиха също вицеп­ремиерът Ориол Жун­керас, пред­седател­ката на каталун­с­кия пар­ламент Карме Фор­кадел и 72 депутати от управ­ляващото мнозин­с­тво.

“Учредяваме Каталун­с­ката репуб­лика като независима, суверенна, правова, демок­ратична и социална дър­жава“, се казва в дек­ларацията. Говорител на каталун­с­кото правител­с­тво уточни, че премиерът отлага влизането в сила на дек­ларацията, призовавайки за диалог с Мад­рид. Пред­полага се, че дек­ларацията ще бъде внесена за гласуване в каталун­с­кия пар­ламент, ако преговорите между Бар­селона и Мад­рид за уреж­дане на кризата претър­пят неус­пех.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...