Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 99, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) „Ведомости”: Владимир Путин няма да участва в предизборните дебати

„Ведомости”: Владимир Путин няма да участва в предизборните дебати

„Ведомости”: Владимир Путин няма да участва в предизборните дебати

Останалите седмина кандидати за президент ще участват заедно в тв дискусии

Кандидат-президентските дебати в Русия ще протекат без учас­тието на Владимир Путин, а телевизиите няма да отделят много време за агитация, тъй като излъч­ват олим­пийс­ките игри в Пьон­чан, пише “Ведомости“.

Рус­ката ЦИК регис­т­рира 8 души като кан­дидати в изборите на 18 март, напомня вес­т­никът. Според него обаче тази година е изчез­нала основ­ната инт­рига, свър­зана с дебатите — избирателите няма да гадаят кой с кого ще дис­кутира, защото във всеки кръг се пред­вижда да учас­т­ват всич­ките сед­мина претен­денти (без Путин). Това са Сер­гей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жиринов­ски, Ксения Соб­чак, Мак­сим Сурай­кин, Борис Титов и Григорий Явлин­ски.

Дебатите се очаква да започ­нат в края на месеца, за да се освободи телевизион­ният ефир за излъч­ване на олим­пиадата до прик­люч­ването й на 25 фев­руари. Кан­дидатите ще получат общо над 60 часа без­п­латно телевизионно време и 36 часа в радиоп­редаванията.

Политологът Алек­сан­дър Кинев казва, че не помни в подобни дебати да са учас­т­вали еднов­ременно повече от петима души. Заради твърде многото кан­дидати ще нас­тане “инфор­мационна блъс­каница“ и учас­т­ниците не ще могат да се проявят, предуп­реж­дава той. Най-много ще пос­т­радат новаците, все още недотам популярни сред елек­тората. Впрочем никой не гледа самите дебати, защото “е скучно и времето не е най-удобно“, казва Кинев. Но случи ли се нещо интересно, записът плъзва из социал­ните мрежи. Затова учас­т­ниците може би ще раз­читат на пред­варително под­гот­вени сполуч­ливи ходове, които сетне да бъдат тиражирани.

Съз­дава се впечат­ление, че телевизиите фор­мално отработ­ват предиз­бор­ния дневен ред, смята наб­людателят Михаил Виног­радов. Задачата им е по-скоро да мар­кират самия факт, че има кам­пания, откол­кото да вдигат избирател­ната актив­ност.

“Не бих искал сега да говоря за предиз­бор­ната си прог­рама, как­вато със сигур­ност ще имам, трябва да имам, също като другите кан­дидати. На прак­тика вече имам такава“, заяви Владимир Путин на прес­кон­ферен­ция през декем­ври. Путин и съот­вет­ните струк­тури все още работят върху тек­ста на пред­с­тоящото президен­т­ско пос­лание до пар­ламента, съобщи във втор­ник говорителят на Кремъл Дмит­рий Пес­ков, според когото дър­жав­ният глава още не е решил кога ще говори пред Федерал­ното съб­рание.

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Земеделие