Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон16072018

Брой 139, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.67983 BGN1 GBP = 2.21028 BGN1 CHF = 1.67108 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Мило Джуканович се завръща на поста президент на Черна гора

Президен­т­с­ките избори в Черна гора доведоха до зав­ръщането на дъл­гогодиш­ния лидер на страната Мило Джуканович на поста дър­жавен глава. С изк­лючение на три кратки прекъс­вания, Джуканович, който сега е на 56 г., доминира на политичес­ката сцена в Черна гора от 1991 г., когато стана най-младият премиер в Европа едва на 29 г.. От тогава той е бил премиер на Черна гора 6 пъти — за пос­ледно до октом­ври 2016 г., и президент от 1998 до 2002 г.

Прес­т­рук­турирана от чер­ногор­с­ката комунис­тическа пар­тия през 1991 г., неговата Демок­ратична пар­тия на социалис­тите (ДПС) никога не е била в опозиция, а Джуканович, след като я пое през 1997 г., никога не е отс­тъп­вал ролята си на пар­тиен лидер. Сега Джуканович се зав­ръща в момент, когато пред­с­тоят мес­тни избори на 27 май, а ДПС загуби властта в няколко града и едва събра управ­ляваща коалиция след пос­лед­ните пар­ламен­тарни избори. Неговата популяр­ност се свиваше при всеки голям политически обрат от скъс­ването със Сър­бия и ней­ния бивш президент Слободан Милошевич през 1996 г. Джуканович се бори за прераз­г­леж­дане на отношенията между Черна гора и Сър­бия и по негова инициатива през 2006 г. бе проведен референ­дум, в резул­тат на който мал­ката адриатическа репуб­лика с население от 620 000 души стана независима.

През годините около Джуканович се вър­тяха обвинения в коруп­ция и шуроба­джанащина, като голям брой членове на фамилията му заемаха важни политически, съдебни и биз­нес позиции. Италиан­ски прокурор поиска през 2002 г. той да бъде арес­туван за пред­полагаема роля в кон­т­рабанда на цигари през девет­десетте години на миналия век. Една година по-късно обаче бе пос­тановено, че Джуканович има дип­ломатически имунитет. Мило Джуканович е женен и има син.

България

Вежди Рашидов дарява заплатата си за онкоболна млада жена

Вежди Рашидов дарява зап­латата си за онкоболна млада жена

Пред­седателят на пар­ламен­тар­ната комисия по кул­тура Вежди Рашидов съобщи днес, че дарява 3000 лева за лечението на тежко бол­ната Надежда Ого…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Странджа се опълчи на властта

Стран­джа се опълчи на властта

Премиерът Бойко Борисов не посмя да отиде при гневните земеделци, пострадали от опасната болест по животните им

Премиерът Бойко Борисов изпра…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Loading...

Земеделие

Защо плаче баба Дора?

Защо плаче баба Дора?

Цял месец държавните чиновници не могат да кажат как опасната болест по овцете и козите е дошла у нас

Защо баба Дора плаче, а хората си скубя…

Прочети още:

Loading...