Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Свят (2) Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ким премахва ядрените оръжия в замяна на гаранции за сигурност от Тръмп

Ликвидирането на потенциала на КНДР може да отнеме 10 години

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп и лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун обещаха вчера да работят за Корейски полуос­т­ров без ядрени оръжия, а Вашин­г­тон пое ангажимент да предос­тави гаран­ции за сигур­ност на Пхенян, предаде Рой­терс.

Но съв­мес­т­ното изяв­ление, под­писано в края на историчес­ката им среща в Син­гапур, не даде много под­роб­ности как всяка от тези цели ще бъде пос­тиг­ната.

“Президен­тът Тръмп пое ангажимент да предос­тави гаран­ции за сигур­ност на КНДР и пред­седателят Ким Чен-ун пот­върди своя твърд и непоколебим ангажимент към пълна денук­леаризация на Корейс­кия полуос­т­ров“, гласи тек­с­тът.

Тръмп каза, че процедурата по премах­ване на ядрените оръжия от полуос­т­рова може да започне “много, много бързо“. Американ­с­кият дър­жавен сек­ретар Майк Пом­пейо и север­нокорейски пред­с­тавители ще проведат въз­можно най-скоро по-нататъшни преговори.

Докумен­тът не споменава нищо за меж­дународ­ните сан­к­ции, които бяха наложени на Северна Корея заради прог­рамата й за ядрени оръжия. Никъде не се говори и за сключ­ване на мирен договор. САЩ и Северна Корея воюват в Корейс­ката война (19501953 г.) и тех­нически все още са във война, тъй като кон­ф­лик­тът бе прек­ратен с обик­новено примирие.

Пъл­ното унищожаване на ракетно-ядрения потен­циал на КНДР ще отнеме минимум 10 г. и ще изис­ква същес­т­вена ком­пен­сация за Пхенян, включително под­пис­ването на договор за ненападение с Вашин­г­тон, твърди съвет­ник на президента на Репуб­лика Корея в интервю за япон­с­кия в. “Никей“, цитирано от ТАСС.

Според него въп­росът за север­нокорейс­кото ядрено оръжие, радиоак­тив­ните материали и меж­дукон­тинен­тал­ните балис­тични ракети може да бъде решен за две и половина години, но заедно с лик­видацията на съот­вет­ните обекти целият процес може да бъде завър­шен за 10 години. В замяна обаче, Северна Корея иска три вида гаран­ции — политически, военни и икономически. Въп­росът е какво ще пред­ложат САЩ в тази насока, допълва той.

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Земеделие

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силис­т­рен­ско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради …

Прочети още:

Loading...