Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19062018

Брой 119, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.68417 BGN1 GBP = 2.23128 BGN1 CHF = 1.69277 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2)

48 ст. за литър овче мляко!

48 ст. за литър овче мляко!

Големите мандри притискат дребните животновъди с унизителни условия за плащане на произведената от тях продукция

Монополисти в изкупуването и преработ­ката на мляко пос­тавят някои малки и средни живот­новъдни ферми в тежка ситуация, като не им издават документи за съб­раното мляко и прилагат убийс­т­вено ниски изкупни цени. Депутатът от „Обединени пат­риоти“ Петър Пет­ров описва мрачна кар­тина на пазара в пар­ламен­тарно питане до земедел­с­кия минис­тър Румен Порожанов. Народ­ният пред­с­тавител се позовава на инфор­мация, получена по време на срещи със земедел­ски произ­водители в облас­тите Сливен, Габ­рово, Видин и Плевен. Фер­мерите пос­тавили пред него въп­роса за монопол­ното положение на някои големи преработ­ватели на прясно мляко. Според Пет­ров, от една…

Прочети още…

Отпуснаха de minimis на розопроизводителите

Отпуснаха de minimis на розопроизводителите

За първи път админис­т­рацията реагира бързо и още от юли ще приема заяв­ления за под­помагане по de minimis от произ­водители на рози, кан­дидати за тази дър­жавна помощ. Срокът за подаване на заяв­ленията е от 2 до 13 юли 2018 г., като целта е е укреп­ване на розоп­роиз­вод­с­т­вото и запаз­ване и стимулиране на този традиционен и важен отрасъл за страната, съоб­щават от агроминис­тер­с­т­вото. Помощта беше обещана от минис­тър Румен Порожанов по време на протес­тите през май, когато заради нис­ките изкупни цени…

Прочети още…

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Сушата в Силистренско смъква добивите от пшеница и ечемик

Среден добив от 530 килог­рама за пшеницата и 500 килог­рама за ечемика, чиято жътва започна, прог­нозират специалис­тите в Силис­т­рен­ско заради засушаване,показва справка от облас­т­ната земедел­ска дирекция.През пър­вите дни на жът­вата сред­ният добив от пшеницата е 501, а от ечемика — 594 килог­рама от декар. През миналата година стопаните от Силис­т­рен­ско завър­шиха жът­вата със средни добиви 613 килог­рама за пшеницата и 547 — за ечемика. Според обс­лед­ване на облас­т­ната земедел­ска дирек­ция в много добро…

Прочети още…

287 лева за тона засега е приемливата цена на житото

287 лева за тона засега е приемливата цена на житото

През миналата сед­мица цените на повечето от основ­ните зър­нени кон­т­ракти по светов­ните бор­сови пазари слязоха надолу. Това се казва в сед­мич­ния обзор на Софийс­ката стокова борса. В Чикаго пшеницата се понижи с 9 долара до 217 долара за тон, не прави изк­лючението и Фран­ция ФОБ Руан, където покуп­ките на големи количес­тва за износ в Северна Африка бяха „натис­нали“ пазара, но сега промяната е с минус 4 евро до 182 евро за тон. В Украйна промяната е нагоре – плюс 3 долара до 207 долара за тон, а…

Прочети още…

България

Икономика

Култура

Ансамбъл “Българче“ отбеляза 50-годишен юбилей

Ансам­бъл “Бъл­гарче“ отбеляза 50-годишен юбилей

“Бъл­гарче“ е една от емб­лемите на Велико Тър­ново и школа по родолюбие за поколения великотър­новци.

За опаз­ването и популяризирането на бъл­гар…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ЕС ще нарича Македония БРЮМ до ратифицирането на споразумението

ЕС ще продължи да нарича Македония с досегаш­ното наименование “Бивша югос­лав­ска репуб­лика Македония“ (БРЮМ) до окон­чател­ната ратификация на …

Прочети още:

Loading...