Вестник Земя

    Коопмедия            ЦКС
НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22052018

Брой 100, Година XXVII

            Валута: 1 USD = 1.66326 BGN1 GBP = 2.23166 BGN1 CHF = 1.66411 BGN
Back Вие сте тук:Начало Земеделие (2) 7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

7,5 млн. лева държавна помощ de minimis за животновъдите

Живот­новъдите ще получат дър­жавна помощ de minimis в раз­мер на 7 578 000 лева, съг­ласно Рег­ламент (ЕС) 1408/2013. Това реши Управител­ният съвет на Дър­жавен фонд “Земеделие“ на свое редовно заседание. Минимал­ната помощ de minimis се предос­тавя на регис­т­рирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отг­леж­дат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Раз­мерът на индивидуал­ната помощ е определен както следва:

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 10 броя млечни крави и/или биволици по 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 5 броя месодайни крави — 7 лв./ животно;

- за земедел­ски стопани, отг­леж­дащи над 50 броя овце-майки и/или кози-майки — 3,73 лв./животно.

На под­помагане по de minimis под­лежат земедел­ски стопани, които са заявили едри и дребни преживни животни по схемите на дирек­т­ните плащания за Кам­пания 2017. ДФ “Земеделие“ ще под­готви указания за предос­тавяне на финан­совата под­к­репа. Индивидуал­ният таван за под­помагане по de minimis за един земедел­ски стопанин, както и за едно и също пред­п­риятие, не може да над­х­върля левовата рав­нос­той­ност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (20152017 г.).

България

Заменят пластмасовите чаши в детските градини с метални

Заменят плас­т­масовите чаши в дет­с­ките градини с метални

Да се заменят плас­т­масовите чаши за еднок­ратна упот­реба в дет­с­ките градини с метални, пред­лагат от Общес­т­вения цен­тър за околна среда и усто…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Омбудсманът видя картел на розопреработвателите

Омбуд­с­манът видя кар­тел на розоп­реработ­вателите

Омбуд­с­манът Мая Манолова ще сезира КЗК за кар­тел на розоп­реработ­вателите, Това обяви тя в Кар­лов­ско при среща с розоп­роиз­водители. По думите…

Прочети още:

Loading...

Култура

Софийската филхармония открива „Софийски музикални седмици“

Софийс­ката фил­хар­мония отк­рива „Софийски музикални сед­мици“

Солисти са Минчо Минчев и Лиляна Кехайова

С прог­рама от славян­ски ком­позитори Софийс­ката фил­хар­мония под дириген­т­с­т­вото на маес­тро Марк Кадин…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

Отборът на Бока Хуниорс идва заради Георги Аспарухов

“Сините“ обещават невероятно шоу на 19 август, когато ще се отбележи 75-годишнината от рождението на легендарния футболист

Изпъл­нител­ният дир…

Прочети още:

Loading...

Свят

Реджеп Ердоган търси подкрепа от турската диаспора в чужбина

Реджеп Ердоган търси под­к­репа от тур­с­ката диас­пора в чуж­бина

Президентът призова сънародниците си емигранти да гласуват за него

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган произ­несе предиз­борна реч пред хиляди ту…

Прочети още:

Loading...