Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 26, Година XXXIII

Сняг и студ блокираха Гърция

Влас­тите в Гър­ция от вчера прилагат ограничителни мерки в трафика поради силни снеговалежи и заледяване. В област Атика са зат­ворени училища и дър­жавни инс­титуции. Работят само магазините за хранителни стоки и аптеките, а град­с­ките автобуси не се движат. Всички леки коли трябва да са с вер…

Славия направи трансферна бомба

Славия реализира изк­лючително изгоден тран­с­фер, като продаде Кемело Нгуена в Рига (Лат­вия). Кон­т­рак­тът е за три години и влиза в сила вед­нага.

Президен­тът на „белите“ Вен­цес­лав Стефанов пот­върди пред БЛИЦ новина за продаж­бата на 22-годишния халф и нап­рави кратък комен­тар. “Рад­вам се много з…

Над 1500 загинали в Турция и Сирия след два опустошителни труса

По пос­ледни данни над 1500 души са загинали в Сирия и Тур­ция в резул­тат на опус­тошител­ното земет­ресение близо до южния тур­ски град Газиан­теп в понедел­ник. Съоб­щава се и за най-малко 7000 ранени в Тур­ция и над 1000 — в Сирия, за раз­рушения и щети по сградите. В района на пър­вия трус в турск…

Обаче