Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Съдят военен за кражби на луксозни автомобили

Обвинителен акт срещу четирима души, крали лук­созни автомобили, е внесен в Сливен­с­кия военен съд. Причината процесът да влезе точно в този съд е, че единият от учас­т­ниците в групата е воен­нос­лужещ в Бъл­гар­с­ката армия. Групата е дейс­т­вала на територията на Варна и Бур­гас, като са по-малко от година те са отк­рад­нали 19 лук­созни коли на стой­ност над 300 000 лв. На съд са предадени Иск­рен Маринов — образувал и ръководил групата и учас­т­ниците в нея — бивш стар­шина първа степен от запаса Цветелин Тан­чев, Борис­лав Въл­чев и Ивайло Стоименов. Всички под­съдими са от град Варна. Иск­рен Маринов ръководел и кон­т­ролирал дей­ността на другите, раз­п­ределял задъл­женията им и съз­давал организацията между тях. Маринов лично осъщес­т­вявал краж­бите на автомобилите, както и връз­ката с ключари със съот­вет­ните поз­нания. Той изпол­з­вал раз­лични тех­нически сред­с­тва — плас­тини с нарези за отк­люч­ване на автомобилни пат­рони, декодери, интер­фейси, скенери, чипове, заготовки, тир­бушони и тех­нически сред­с­тва, служещи за нераг­ламен­тираното отваряне на МПС. Също така намирал и помещения за укриване на отнетите автомобили, като предос­тавял и парите за зап­лащане на наема. Стар­шината Цветелин Тан­чев демон­тирал части и агрегати от колите, за да бъдат под­п­равени иден­тификацион­ните номера, така че да могат да се продадат. Ивайло Стоименов отговарял за укриването на автомобилите и ги прид­виж­вал до гараж, за да бъдат раз­ком­п­лек­товани или под­п­равени иден­тификацион­ните номера. Борис­лав Въл­чев също укривал части от отнетите автомобили, за което предос­тавял соб­с­т­вения си автомобил. В него натовар­вал демон­тираните части от отк­рад­натите автомобили и ги премес­т­вал от един гараж в друг, където били складирани автомобилни части от отнетите превозни сред­с­тва с цел пос­лед­ващата им продажба.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...