Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борислав Гуцанов: Прокуратурата във Варна да се заеме с „Градски транспорт”

Борислав Гуцанов: Прокуратурата във Варна да се заеме с „Градски транспорт”

Борислав Гуцанов: Прокуратурата във Варна да се заеме с „Градски транспорт”

Във Вар­нен­с­кото дружес­тво „Град­ски тран­с­порт” се извър­ш­ват сериозни нарушения, но това не прави впечат­ление нито на пред­седателя на Общин­ски съвет, нито на админис­т­рацията. Това означава, че неред­нос­тите се вър­шат под техен чадър, комен­тира по телевизия „Черно море” пред­седателят на ГС на БСП-Варна, Борис­лав Гуцанов. Той обясни, че е невъз­можно „Град­ски тран­с­порт” да търпи загуби в раз­мер на 10 милиона, когато раз­полага с чисто нови автобуси и тролей­буси, осигурени с гратисни пари по еврофон­довете. „Става дума за 114 млн. лв., които освен за закупуване на превоз­ните сред­с­тва, са за обновяване на булеварди, елек­т­ронни инфор­мационни табла и сис­теми за так­суване. И тези пари не са заем на дружес­т­вото. За това е странно, как е на загуба и защо никой не носи отговор­ност за това”, комен­тира Гуцанов, цитиран от сайта БСП.бг. Той заяви още, че в качес­т­вото си на общин­ски съвет­ник е пос­тавял многок­ратно въп­роси, свър­зани с „Град­ски тран­с­порт” и реализирането на проекта за интег­риран град­ски тран­с­порт и на сесии на Общин­с­кия съвет, и в ресор­ните му комисии. Но отговорът бил, че всяка точка се изпъл­нява в срок и без­п­роб­лемно. Време е прокуратурата да се заеме с този въп­рос. Очевидно Общината не иска да го нап­рави, категоричен е пред­седателят на ГС на БСП-Варна. Той комен­тира и вота на недоверие към правител­с­т­вото, който ще бъде в сферата на коруп­цията. Тя е нав­сякъде, по всички етажи на властта. Видяхте какво стана с минис­търа на здравеопаз­ването. Предполагам,че ако се пораз­ровим и във Варна ще има такива резул­тати, заяви още Гуцанов. И под­черта, че БСП е дала дос­татъчно дълъг период на правител­с­т­вото преди да поиска вот на недоверие. „

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...