Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Манипулация на властта, е че българинът живее по-добре

БСП: Манипулация на властта, е че българинът живее по-добре

БСП: Манипулация на властта, е че българинът живее по-добре

Ако управляващите не виждат проблемите, значи живеят върху розови облаци, иронизира социалистът Валери Жаблянов

Поводите, които дава правител­с­т­вото за вот на недоверие, са много. Въп­росът не е дали има една област, в която правител­с­т­вото има слабости, а коя от облас­тите, в които правител­с­т­вото не се справя, е с най-голямо значение за нашето общес­тво“. Това заяви зам.-председателят на НС и народен пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария“ Валери Жаб­лянов пред БНР. „Аз се зат­руд­нявам да кажа дали продъл­жаващият демог­раф­ски срив в Бъл­гария, пос­ледовател­ното зак­риване на общин­ски и облас­тни бол­ници или рас­тящото усещане за нивата на коруп­ция е най-актуалният въп­рос. Няма никакво съм­нение, че и трите въп­роса същес­т­вуват и са тема на остро недовол­с­тво на граж­даните. Ако управ­ляващите не ги виж­дат, значи се носят върху розови облаци, което не е добре за самото управ­ление“, допълни той и под­черта, че вотът ще бъде до края на годината.

Като основна критика към бюджета Валери Жаб­лянов посочи философията му. „Той е антисоциален. Това, че през бюджета са нап­равени някой положителни раз­ходи е положителна стъпка, но в същото време са зам­разени социални плащания, които са от огромно значение за хора, които изпит­ват труд­ности, в резул­тат на теж­ките социални неравен­с­тва в Бъл­гария“, каза още той. Според него няма преос­мис­ляне на бюджета – като бюджетна рамка и философия. „Това е една мат­рица, която години наред въз­п­роиз­вежда едни и същи форми на раз­п­ределение и под­държа, грубо казано, мизерията в Бъл­гария. Няма как да приемем този бюджет“, категоричен е народ­ният пред­с­тавител.

Жаб­лянов е на мнение, че управ­ляващите могат да имат усещането, че са раз­дали много пари и всички трябва да са доволни. „Но дали се променя качес­т­вото на живот? Когато цените на пазара рас­тат по-бързо от раз­ходите на правител­с­т­вото – те нямат значение“, посочи той. По неговите думи става въп­рос за гиган­т­ска манипулация, но всички бъл­гари го усещат на гърба си, когато отидат в магазина и раз­берат, че основни стоки пос­къп­ват.

Валери Жаб­лянов под­черта: „Ако Борисов, Цветанов и ГЕРБ очак­ват, освен това, че си вър­шат работата, да им се въз­хищава цяла Бъл­гария и президен­тът, и това въз­хищение да бъде изразявано всеки ден, те са много странно правител­с­тво“, комен­тира той. По неговите думи те трябва да правят това, за което са изб­рани, а приз­нател­ността на бъл­гар­с­ките граж­дани се изразява на избори.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...