Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Делото за радикален ислям продължава в Пловдивския апелативен съд

Делото за радикален ислям продължава в Пловдивския апелативен съд

Делото срещу Ахмед Муса за раз­п­рос­т­ранение на радикален ислям продъл­жава в Плов­див­с­кия апелативен съд. По пов­диг­натите спрямо под­съдимия обвинения за проповяд­ване на антидемок­ратична идеология, за членуване в край­ната организация “Ал Уакф ал Ислями“ и за призиви към вер­ска омраза, магис­т­ратите му наложиха общо наказание две години лишаване от свобода, а неговите съучас­т­ници бяха освободени от наказателна отговор­ност и им беше наложено админис­т­ративно наказание — глоба. Делото се раз­г­лежда за втори път, след като Вър­хов­ният касационен съд отмени присъдата на Плов­див­с­кия апелативен съд и го върна за ново раз­г­леж­дане от друг съдебен със­тав. В пър­вото заседание съдът наз­начи съдебно-техническа, както и ком­п­лек­сна тюр­кологична, арабис­тка и теологическа екс­пер­тиза, която да установи раз­личията в ислям­с­ката религия и същ­ността на религиоз­ните учения ханефизам, салафизам и уахабизам.

Теологът Сафер Хасанов не е изгот­вил своята част от ком­п­лек­с­ната екс­пер­тза поради други ангажименти от личен и професионален харак­тер. Заради това от прокуратурата поис­каха заличаването му от делото, комен­тира Би Ти Ви. От защитата на обвиняемите обаче се противопос­тавиха на това искане, тъй като ком­п­лек­с­ната екс­пер­тиза е от изк­лючителен харак­тер за решаване на казуса.

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...