Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Жените-социалистки: Българското общество иска промяна, ние сме нейните носители

Жените-социалистки: Българското общество иска промяна, ние сме нейните носители

Жените-социалистки: Българското общество иска промяна, ние сме нейните носители

Национал­ният съвет на Обединението на жените-социалистки (ОЖС) проведе заседание, на което обсъди  дей­ността на клубовете през изминалата година и целите през 2018 г. „Обединението активно, чрез своите клубове в страната, учас­т­ваше в под­готов­ката и провеж­дането на пред­с­роч­ните пар­ламен­тарни избори, както и в провелите се час­тични. ОЖС в БСП засили дей­ността  на клубовете си, като реализира редица мероп­риятия, които намериха своя отз­вук  в общес­т­вения живот по региони, в приоб­щаването на други жен­ски неп­равител­с­т­вени организации към нашите инициативи. Жените виж­дат в нас организация, която защитава тех­ните интереси, а в БСП – виж­дат пар­тията, която може да промени Бъл­гария”, заяви пред­седателят на ОЖС в БСП Катя Николова по време на заседанието. Тя посочи и глав­ната цел на обединението – да работи за раз­ширяване влиянието му като силна и авторитетна политическа организация, с роля и място в обществено-политическия живот по места и за увеличаване под­к­репата за БСП.

По време на заседанието бяха споделени добри прак­тики и инициативи от дей­ността на клубовете, в които освен членовете и сим­патизан­тите на левицата, са прив­лечени и вън­шни екс­перти. Неот­менна част от дей­ността на голяма част от клубовете на движението в страната остава под­помагането на социално уяз­вимите групи, самотни и въз­рас­тни хора в нерав­нос­тойно положение.

Темата  за повече жени в политиката прие и друго измерение – за повече решени проб­леми в общините, в населените  места, с грижа за хората и тех­ните пот­реб­ности. Реал­ното ни учас­тие в политиката трябва да намери своя отз­вук. Пред­ложенията на жените социалис­тки за законодателни промени, свър­зани с  бед­ността и без­работицата, както и по други наболели проб­леми, пос­тавени и обсъж­дани в раз­лич­ните жен­ски фор­мати на обединението, да бъдат предадени на жените – народни пред­с­тавители от БСП.

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...