Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Омбудсманът Мая Манолова смени колата на НСО с автобус

Омбудсманът Мая Манолова смени колата на НСО с автобус

Омбудсманът Мая Манолова смени колата на НСО с автобус

Ако кампанията за предвижване с обществен транспорт се окаже успешна, тя ще призове всички представители на държавни институции да слязат от служебните си автомобили

Национал­ният омбуд­с­ман Мая Манолова изпълни заканата си и отпътува с автобус за Стара Загора, където ще пред­с­тави пър­вите младежки общес­т­вени защит­ници, съобщи БНТ. Решението ѝ да смени автомобила с общес­т­вен превоз е в отговор на пред­лаганата законова поп­равка в бюджета — да ѝ отнемат служеб­ната кола и шофьор, с мотива да се пес­тят сред­с­тва на НСО. Омбуд­с­манът прис­тигна вчера на Цен­т­рал­ната автогара с такси. Тя бе категорична, че никой не може да ѝ поп­речи да се среща с хората, за да чуе тех­ните проб­леми, дори ако за целта се наложи да пътува с общес­т­вен тран­с­порт. Никой няма да ме спре да си върша работата. Да не се опит­ват. Докато съм омбуд­с­ман, всеки ден ще бъде пос­ветен на бъл­гар­с­ките граж­дани, ще бъда на точ­ното място, в точ­ното време, независимо какво ще ми струва това. Пред­ложих на моят екип да бъдем с общес­т­вения тран­с­порт. Тази сед­мица ще бъдем с общес­т­вения тран­с­порт, утре отваряме приемна във влака София-Варна, за да уплът­ним осемте часа пътуване. Всеки ден — тролей, метро, автобус влак, категорична е Манолова. Шофьорът на автобуса беше изненадат от необичания си път­ник и съжали, че не му е поз­волено да раз­говаря с нея, докато шофира. Днес общес­т­веният защит­ник ще смени автобуса с влак по линията София-Варна. По време на 8-часовото пътуване Манолова ще раз­к­рие имп­ровизирана мобилна приемна за граж­даните. Обмис­лям билетите на граж­даните, които ще изпол­з­ват прием­ната във влака, да ги осчетоводя и да ги пратя на финан­совия минис­тър, защото хората не са дължи да плащат за приемна с когото и да е било, обеща тя. От друга страна даже ще им е по-евтино, откол­кото да дой­дат до София. Манолова заяви, че ако кам­панията и за пред­виж­ване с общес­т­вен тран­с­порт се окаже успешна, ще призове всички пред­с­тавители на дър­жавни инс­титуции да слязат от служеб­ните си автомобили.

.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...