Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон21092020

Брой 180, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Цветелина Пенкова, БСП: Двойният стандарт при храните в ЕС трябва да бъде премахнат

Евродепутатът Цветелина Пен­кова пов­дигна темата за двой­ния стан­дарт при храните  на заседание на Комисията по вът­решен пазар и защита на пот­ребителите.  Съв­мес­т­ният изс­ледовател­ски цен­тър (JRC) пред­с­тави док­лада си относно раз­работената и хар­монизирана методология за под­бор и анализ на храните. “Отбелязах, че това е крачка нап­ред за премах­ването на двой­ните стан­дарти, но наб­лег­нах и на факта, че акцен­тът в законодател­ните инициативи трябва да е върху качес­т­вото на пред­лаганите продукти, а не върху вкусовите пред­почитания на пот­ребителите”, отбеляза Пен­кова. Комисията ще отпусне бюджет от 1,26 милиона евро на пот­ребител­ски организации, за да под­помогне тес­т­ването на продукти и иден­тифицирането на лоши прак­тики. “Продъл­жавам активно да следя и работя по темата.” заяви пред­с­тавителят на Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП.

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...