Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Евростат: Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС

Евростат: Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС

Евростат: Българите са най-неудовлетворената от живота си нация в ЕС

Бъл­гарите са най-неудовлетворената от живота си нация в Евросъюза за 2018 г., показ­ват дан­ните на европейс­ката статис­тическа служба Еврос­тат. Нацията ни, обаче, този път не е най-нещастната в блока. В срав­нение с 2013 г. делът на щас­т­ливите хора в ЕС се е увеличил с над 2 пун­кта.

Бел­гия, Холан­дия, Авс­т­рия и Фин­лан­дия са страните с най-щастливо население – над три чет­върти от хората във всяка страна посоч­ват, че са се чув­с­т­вали щас­т­ливи през цялото и по-голяма част от времето за пос­лед­ните 4 сед­мици. След­ват Люк­сем­бург, Испания и Дания. На обрат­ната страна на скалата най-ниско ниво на щас­тие е регис­т­рирано в Лат­вия — 31%, след­вана от Бъл­гария — 35%, Хър­ватия — 42%, Литва –45%, Гър­ция и Румъния — по 46%. В отделно проуч­ване Еврос­тат отбелязва, че нивото на удов­лет­вореност от живота варира значително в общ­ността, като на дъното е Бъл­гария, съобщи БНР. По този показател от нас изос­тава само Лат­вия, комен­тира Инвестор.бг. Бъл­гарите изразяват най-ниска удов­лет­вореност от живота си през миналата година — средно 5,4 пун­кта от 10 въз­можни. Въп­реки това като цяло сме сред нациите с най-голям ръст на удов­лет­вореността за този период от време – с 0,6 пун­кта. По-голям скок отбелязва този показател само в Кипър – с почти 1 пун­кта. Най-висока удов­лет­вореност от живота се отчита във Фин­лан­дия, след­вана от Авс­т­рия и Дания. Топ пет се допълва от Полша и Швеция. Бъл­гарите са най-неудовлетворени и от лич­ното си финан­сово положение. На другия полюс са дат­чаните, при които, обаче, не се наб­людава промяна в удов­лет­вореността от със­тоянието на лич­ните финанси. Бъл­гария е на пос­ледно място в ЕС и що се отнася до удов­лет­вореността от лич­ните отношения. Лидер в това отношение е Малта, след­вана от Авс­т­рия, Словения, Кипър и Швеция. По показател “щас­тие“ Бъл­гария е пред­пос­ледна с една трета от населението, което се е чув­с­т­вало щас­т­ливо в пос­лед­ните 4 сед­мици. Пос­ледна е Лат­вия с 31%. Най-щастливата нация в ЕС е Бел­гия с две трети от населението, след­вана от Холан­дия и Авс­т­рия.

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...