Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря05082020

Брой 147, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Нямало конфликт на интереси в ТЕЛК-Пазарджик, твърди шефът на Социалната комисия в НС

Нямало конфликт на интереси в ТЕЛК-Пазарджик, твърди шефът на Социалната комисия в НС

Нямало конфликт на интереси в ТЕЛК-Пазарджик, твърди шефът на Социалната комисия в НС

Според Закона за здравето няма кон­ф­ликт на интереси на членовете на ТЕЛК–Пазарджик, които са освидетел­с­т­вали пред­седателите си и дирек­тора на бол­ницата. Това обясни в предаването „Здравей, Бъл­гария” бив­шият социален минис­тър и нас­тоящ пред­седател на социал­ната комисия в пар­ламента д-р Хасан Адемов. 

По думите му има 4 хипотези, които поз­воляват на лекарите в тези комисии да си нап­равят отвод. Те обаче не могат да откажат да нап­равят екс­пер­тиза на свои колеги или на пред­седателите.

Адемов обясни, че по закон ТЕЛК-овете са струк­тури към лечебни заведения и членовете им са в трудовоп­равни отношения с дирек­торите им. „В момента в Бъл­гария работят 74 ТЕЛК-а, които са към дър­жавни и общин­ски бол­ници. В тези комисии работят хора с приз­ната лекар­ска специал­ност и с минимум 5 години стаж. Всеки ТЕЛК има пред­седател и поне двама членове”, обясни д-р Адемов.

Хората, които искат да се явят на ТЕЛК в определен град, трябва да имат пос­тоянен или нас­тоящ адрес в региона от 3 месеца. Освен това трябва да под­гот­вят набор от документи, които да пред­с­тавят в регионал­ната кар­тотека по медицин­ска екс­пер­тиза към РЗИ, обясни още бив­шият социален минис­тър.

Дупка в Закона за здравето е дал въз­мож­ност за злоупот­ребата с ТЕЛК-ове в пазар­джиш­ката бол­ница, намекна бив­шият социален минис­тър. Затова трябва да бъдат нап­равени корек­ции в нор­матив­ния акт и те могат да бъдат пред­ложени от Здрав­ното минис­тер­с­тво или депутатите, допълни той.

Ако някой си е поз­волил да нарушава тек­с­товете в закона и ако има документи с невярно съдър­жание, има съот­вет­ните със­тави, пред които да отговаря. Всички въз­можни проверки ще бъдат извър­шени по отношение на бол­ницата в Пазар­джик“, допълни депутатът.

За да се прек­ратят пороч­ните прак­тики, може да се приемат и промени в закона. „Въз­можно е към 4-те хипотези да се добавят и тези, които станаха актуални. Всеки един народен пред­с­тавител може да ги внесе. Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването е в правото си да нап­рави тези промени”, зак­лючи Хасан Адемов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

В Беларус започнаха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започ­наха 5-дневни избори за бъдещ президент

В Беларус започна пред­с­рочно гласуване на президен­т­с­ките избори в общо 5767 сек­ции, включително 44 извън страната, предаде ТАСС.

Освен сегашн…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...