Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт11082020

Брой 152, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6627 BGN1 GBP = 2.16941 BGN1 CHF = 1.81263 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Три пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

Три пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

Три пъти по-мръсен въздух от допустимото в София

През изминалото денонощие бяха регис­т­рирани сред­нод­невни превишения до три пъти над нор­мата от 50 мкг/куб. м на четири от петте град­ски стан­ции, съобщи Би Ти Ви. Във връзка с регис­т­рираните превишения продъл­жават извън­редни проверки за нерег­ламен­тирано горене на отпадъци от екипи на Столич­ния инс­пек­торат, както и проверки на строителни и тър­гов­ски обекти, и горене на отпадъци на отк­рито. През пос­лед­ните дни са извър­шени над 60 проверки в София. От Столич­ната община призовават граж­даните, които се отоп­ляват на дърва и въг­лища и имат въз­мож­ност, да изпол­з­ват друг начин на отоп­ление. През зимата около 40% от замър­сяването на въз­духа идва от битовото отоп­ление на дърва и въг­лища. В дни с мъгла то се задържа в призем­ния слой и поради кот­ловин­ния харак­тер на релефа на София трудно се раз­сейва. Поради тази причина общината в столицата защити проекти за без­п­лат­ната под­мяна на печ­ките на дърва и въг­лища на 20 000 домакин­с­тва в града. В момента се мон­тират и коминни фил­три на домакин­с­тва, които изпол­з­ват твърдо гориво за отоп­ление в районите “Красна поляна“ и “Слатина“, съобщи Нюз.бг.

България

Икономика

Култура

Започнаха дни на руската култура в Бургас

Започ­наха дни на рус­ката кул­тура в Бур­гас

С изложба се отк­риха Дните на рус­ката кул­тура от 10 август в Бур­гас. Излож­бата ще обедини три теми — “Блокадата на Ленин­г­рад“, “Жен­с­кото лиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

130 кооперативни следи в българската история

130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история

Уважаеми читатели, днес в руб­риката „130 кооперативни следи в бъл­гар­с­ката история“ ще Ви запоз­наем с измененията в кооператив­ния закон от 19

Прочети още:

Loading...