Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Зелената сделка на ЕС крие рискове за българската икономика

Петър Витанов: Зелената сделка на ЕС крие рискове за българската икономика

Инициативата Зелената сделка на ЕС крие много сериозни рис­кове за бъл­гар­с­ката  и европейс­ката икономика и индус­т­рия. Основ­ният въп­рос за страни като Бъл­гария е как да намерим пресеч­ната точка между тран­с­фор­мация на икономиката към по-екологосъобразна и запаз­ване на бъл­гар­с­ката и европейс­ката индус­т­рия“, заяви ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП Петър Витанов. „Това, което се опит­ват да нап­равят сега, е газта, атом­ната енер­гетика, въг­лищата, да бъдат извадени  от енер­гий­ния микс. А за страни като Бъл­гария това означава абсолютна некон­курен­тос­пособ­ност и крах на икономиката. И срещу това ние трябва да се борим. Няма какво да замени атом­ната енер­гетика — нито по отношение на инвес­тициите, нито по отношение на устой­чивост на работ­ните места, нито като цена, нито като добавена стой­ност“, допълни Витанов.

Лидерът на бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП наб­легна на трите основни аспекта на пред­лаганата Зелена сделка: „Ако всички сме съг­ласни с екологич­ния аспект, а именно, че всички искаме да дишаме чист въз­дух и да пием чиста вода — при другите два елемента обаче — финан­сов и социален — имаме сериозни раз­минавания. Защо? Защото ЕС казва, че ще предос­тави само в пър­вите 10 години 100 млрд. евро. Да, но всъщ­ност това не е съв­сем така. От тази сума, между 10 и 20 % са реал­ните сред­с­тва, които се отпус­кат. Допъл­нително — 30 млрд. евро, които идват от Фонда за регионално раз­витие и ще са за сметка на сред­с­т­вата за сближаване. Да не говорим за под­к­репата по линия на ЕЦБ — това не са нищо повече от заеми, които трябва да бъдат връщани по-късно. Най-тежък обаче, е социал­ният ефект и ние сме сериозно заг­рижени за хората, които ще бъдат принудени да си тър­сят работа“, допълни Петър Витанов.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...