Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет25092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Свиленски: ГЕРБ затвориха парламента, докато хората очакват от всички ни да решаваме проблемите им

Георги Свиленски: ГЕРБ затвориха парламента, докато хората очакват от всички ни да решаваме проблемите им

Георги Свиленски: ГЕРБ затвориха парламента, докато хората очакват от всички ни да решаваме проблемите им

Хората първи останаха без работа. После бизнесът, а преди 2 дни, министър-председателят разбра, че остава без приход в бюджета, отбеляза социалистът

Ние сме съп­ричас­тни към случ­ващото се, още от въвеж­дането на извън­ред­ното положение. Под­к­репихме това решение, защото бяхме убедени, че то бе необ­ходимото. Ние искаме да помог­нем, не е време за клатене на дър­жавата. Време е за разум и за съжаление не го виж­даме в управ­ляващите. С дейс­т­вията си спрямо бъл­гар­с­кия пар­ламент нап­равиха така, че остана само Оператив­ният щаб и няколко минис­три, които да решават цялата криза“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Георги Свилен­ски пред БНТ.  

Кой пос­т­рада първи от кризата? Хората първи останаха без работа. После биз­несът, а преди 2 дни, министър-председателят раз­бра, че остава без приход в бюджета.  Да започ­нем да решаваме проб­лемите по същия ред“, призова Свилен­ски. Депутатът от левицата под­черта и пред­ложените от БСП мерки по отношение на кризата, а именно – отс­роч­ване на сроковете за задъл­женията на хората за ток, парно, вода, телекомуникации. По повод пред­ложените от правител­с­т­вото 60 % плащане на зап­лати от дър­жавата и  40 % от работодателите на тези, които ще останат на работа, Свилен­ски под­черта, че това ще е непосилно за мал­ките биз­неси и посочи, че дори в Румъния процен­тът, който поема дър­жавата е 75

Дър­жавата я няма. Не става ясно какъв е критерият за даване на помощи от обявените 700 милиона. От тези 700 милиона, 200 милиона ще обез­печават кредити – тоест хората, които ги оставят без работа, ги правят клиенти на бан­ките. Нав­сякъде по света дават помощи, това е солидар­ността“, под­черта Свилен­ски. Народ­ният пред­с­тавител от левицата посочи, че от БСП са искали този раз­говор да бъде проведен в пар­ламента.   „Колегите от ГЕРБ зат­вориха пар­ламента без­п­рецеден­тно, докато хорат очак­ват и от пар­ламента, и от правител­с­т­вото, и от Щаба, да решават проб­леми“, смята Свилен­ски. Депутатът пов­дигна и въп­роса за нуж­дата от актуализацията на бюджета, както и че не става ясно как ще бъдат изхар­чени обявените два милиарда и половина, пред­видени за под­помагане на икономиката.

Няма да успеете да пратите пар­ламента в небитието“. С тези думи Свилен­ски се обърна към управ­ляващите, като под­черта, че има определени неща, към които раз­поред­бите за извън­ред­ното положение не се прилагат, защото става дума за професионални задъл­жения и дълг, по начина, по който в момента го имат полицаи, медицин­ски лица и други професии.

Солидар­ността ще победи, ако намерим сечението между лич­ното и общото“, зак­лючи Георги Свилен­ски.  

България

Икономика

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...