Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66157 BGN1 GBP = 2.16174 BGN1 CHF = 1.81853 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Всяко изгаряне на отпадъци задължително ще минава през ОВОС

Всяко изгаряне на отпадъци задължително ще минава през ОВОС

Всяко изгаряне на отпадъци задължително ще минава през ОВОС

Депутатите одоб­риха на второ четене промените в Закона за окол­ната среда, с които затег­наха значително правилата за изгаряне на отпадъци, предаде БГНЕС. Новите тек­с­тове, внесени от управ­ляващото мнозин­с­тво, задъл­жават всички инс­талации за горене на отпадъци, независимо от тех­ния капацитет, да преминават през процедурата по задъл­жителна оценка на въз­дейс­т­вието върху окол­ната среда (ОВОС). На задъл­жителна оценка ще под­лежат и т. нар. екс­перимен­тални инс­талации. С нас­тоящите промени на закона затег­нахме още повече изис­к­ванията за горенето на отпадъци. До момента законодател­с­т­вото раз­решаваше до 100 тона и при екс­перимен­тал­ното горене да нямаме задъл­жителна оценка на въз­дейс­т­вието. С промените задъл­жихме абсолютно всяко горене на отпадък – опасен или неопасен, независимо от количес­т­вото, да под­лежи изцяло на задъл­жителна оценка, комен­тира пред БГНЕС депутатът Васил Цвет­ков от ресор­ната пар­ламен­тарна комисия. През изминалите две години това се е случ­вало само с едно съг­ласувателно писмо, което обаче не гаран­тира в дос­татъчна степен всички въз­можни рис­кове и добра защита на окол­ната среда, категорични са вносителите. Според Цвет­ков нас­тоящите променени ще помог­нат за засил­ване на преван­тив­ния кон­т­рол и ще внесат успокоение сред общес­т­вото, което е силно притес­нено от пос­лед­ните изнесени случаи, свър­зани с опасения за нерег­ламен­тирано изгаряне на отпадъци.

Икономика

Експерти: Слънчев бряг никога не е бил толкова празен

Екс­перти: Слън­чев бряг никога не е бил тол­кова празен

Повечето хотели в Слън­чев бряг ще зат­ворят до 10 сеп­тем­ври заради лип­сата на чар­търи и туристи, които пред­почитат сеп­тем­ври и октом­ври за по…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...