Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 185 милиона изплатени по схемата 60 на 40

185 милиона изплатени по схемата 60 на 40

По схемата за запаз­ване на работни места, извес­тна като “60/40“, досега са изп­латени над 185 милиона лева. Това съоб­щиха за прог­рама „Хоризонт“ на БНР от Национал­ния осигурителен инс­титут.

Аген­цията по заетостта е одоб­рила до момента над 10 000 заявки на работодатели за изп­лащане на ком­пен­сации на над 177 000 работ­ници. През август са нап­равени три плащания за общо 235 дружес­тва от раз­лични сфери на дей­ност.

Така нап­ример, с вчераш­ния 37-и пореден транш са изп­латени ком­пен­сации на 40 дружес­тва. Това са финални плащания по схемата “60/40“ във вида, по който тя дейс­т­ваше до 30 юни. От 1 юли мяр­ката беше тран­с­фор­мирана и се очаква в средата на август да започ­нат пър­вите плащания по новия дизайн.

Подаването на заяв­ленията започна на 15 юли.

Раз­ширява се обх­ватът на кан­дидат­с­т­ващите и се слага акцент върху сезон­ните работ­ници в хотелиер­с­т­вото и рес­торан­тьор­с­т­вото. По новия дизайн на мяр­ката за запаз­ване на заетостта отпада изис­к­ването работодателите да са платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с условието, че трябва да са ги дек­ларирали като дъл­жими.

Условието е задъл­женията им към дър­жав­ната хазна да са платени до 31 декем­ври 2019 година. По данни на МТСП, по новия дизайн на мяр­ката за периода от 15 юли до 6 август са приети над 1300 заяв­ления за изп­лащане на ком­пен­сации в раз­мер на 60% от зап­латите и 60% дъл­жимите от работодатели осигуровки за запаз­ване на близо 47 000 работни места.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...