Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет01102020

Брой 188, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67136 BGN1 GBP = 2.15014 BGN1 CHF = 1.81179 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Държавата е парализирана. Борисов си купува време с парите на народа

Корнелия Нинова: Държавата е парализирана. Борисов си купува време с парите на народа

Корнелия Нинова: Държавата е парализирана. Борисов си купува време с парите на народа

ГЕРБ и управляващото мнозинство си направиха ритуално самоубийство от страх

След като погаз­вайки всички прин­ципи на пар­ламен­таризма от ГЕРБ провалиха с липса на кворум поис­каното от левицата извън­редно заседание на пар­ламента, социалис­тите дадоха прес­кон­ферен­ция, на която пред­седател­ката на пар­тията и на ПГ на БСП Кор­нелия Нинова заяви:

Днес ГЕРБ и управ­ляващото мнозин­с­тво си нап­равиха ритуално самоубийс­тво от страх. Да имаш мнозин­с­тво, да можеш да вземеш всички решения, които искаш и да не го нап­равиш, показва страх. Страх от въп­росите на опозицията, от протеста и от истината. Бъл­гар­с­кият народ днес видя наг­ледно как се руши дър­жав­ност и как се крадат неговите пари. Ние от четири години, а хората на протес­тите от месец, искаме вър­ховен­с­тво на закона. Бойко Борисов днес за пореден път показа как се погазва вър­ховен­с­т­вото на закона. Защото раз­даването на пари може да се случи само през закона за бюджета и през неговата актуализация в пар­ламента. И ние,  и протес­тиращите, искаме проз­рач­ност и борба с коруп­цията. В момента сигурно няма никой в дър­жавата, който да знае колко са парите в бюджета – какъв е дефицитът, какъв е излишъкът, колко са кредитите, кога ще ги връща бъл­гар­с­кият народ и при какви условия. Това искахме да се раз­бере днес от трибуната на пар­ламента. Няма проз­рач­ност и никакви гаран­ции за борба с коруп­цията.

За един месец премиерът Борисов или раз­даде, или обеща над 2 милиарда лева. Без план, без критерии, без оценка на кого ще помог­нат тези пари, как ще стабилизират икономиката, как ще стиг­нат до хората, които най-много имат нужда, как ще помог­нат на бед­ните, на семейс­т­вата, на мал­кия и среден биз­нес.

Бъл­гари, с вашите пари, в пос­лед­ния месец той си купува лично оцеляване и печели време, за да си допълни онова чек­ме­дже с пис­толета. И днеш­ните дейс­т­вия доказ­ват това. Ако имаха смелостта, ако дър­жаха на проз­рач­ността и истината, той щеше да дойде и да отчете както със­тоянието на бюджета, така и намеренията им за бъдещето. И ние от години, но и протес­тиращите навън, искаме раз­деление на влас­тите. И пар­ламен­тарен кон­т­рол върху изпъл­нител­ната власт, както пише в Кон­с­титуцията. Вместо това, днес имаме поред­ното доказател­с­тво за дик­татура в дър­жавата. Един човек, който за пореден път погази инс­титуциите, който за пореден път унищожава пар­ламен­таризма, и за пореден път еднолично решава съд­бата на милиони хора. Борисов твър­деше преди сед­мици, че те трябва да останат на власт и пар­ламен­тът да работи. И да няма избори, защото НС е необ­ходимо, за да приема закони и мерки в помощ на хората, заради коронавируса.

Ето го пар­ламен­тът, ето го заседанието. От „БСП за Бъл­гария“ внесохме необ­ходимите под­писи и днес беше времето да се приемат тези мерки, да се приемат необ­ходимите законодателни промени, след една сед­мица да внесе актуализация на бюджета и на след­ващия ден да подава оставка. Оправ­данието, че пар­ламен­тът трябва да работи, днес се доказа като лъжа. Те не искат инс­титуциите да работят. Той сам опроверга себе си.

Имаме икономическа и социална криза. Тя е световна, не само у нас, и ще се задъл­бочава през есента. От месец и повече, сме в политическа криза. Но днес вече сме и в инс­титуционална криза. Мнозин­с­т­вото бламира пар­ламента и не даде въз­мож­ност инс­титуцията да си свърши работата. Те сами предиз­вик­ват тази криза. Дър­жавата е парализирана. Един­с­т­веният изход е оставка на кабинета „Борисов“, раз­пус­кане на този пар­ламент и нови избори”, категорична бе Нинова. 

България

Икономика

Култура

НОЩ НА ЛИТЕРАТУРАТА 2020 В СОФИЯ

Съв­ременна литература, интересни места, извес­тни лица: такава е НОЩТА НА ЛИТЕРАТУРАТА, която запоз­нава широката пуб­лика с откъси от прои…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Пиронкова премина впечатляваща граница от 5 милиона долара

Цветана Пирон­кова вече премина границата от впечат­ляващите 5 милиона долара, спечелени от наг­радни фон­дове през професионал­ната си кариера. …

Прочети още:

Loading...

Свят

Бивша македонска министърка е в затвора заради мерцедес за 600 000 евро

Гор­дана Янкулоска, бивша минис­търка на вът­реш­ните работи в Северна Македония, влезе в жен­с­кото отделение на скоп­с­кия зат­вор Идризово. Тя беш…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...