Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Спад на качес­т­вото на образованието и намаляване на годините на обучение в Бъл­гария отчитат от Светов­ната банка в пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал, съобщи БНР. Това е сложен индекс, в който се отчитат редица параметри и се отчита какъв е шан­сът на едно дете да раз­вие пъл­ния си потен­циал и да е в добро здраве, когато дос­тигне по-зряла въз­раст. Пос­тиженията в облас­тите на здравеопаз­ването и образованието в Европа и Цен­т­рална Азия са зас­т­рашени заради кризата с COVID-19, отчита още док­лада на Светов­ната банка. Бъл­гария и Украйна са двете дър­жави, посочени като пример за спад на качес­т­вото на образование през пос­лед­ното десетилетие. Страната ни попада в още един обез­покояващ пример – за годините на обучение, като в този случай се нарежда до Мол­дова, Румъния и Украйна. Общият извод в док­лада е, че младите хора в региона на Европа и Цен­т­рална Азия получават въз­мож­нос­тите, необ­ходими за израс­т­ване като продук­тивни въз­рас­тни. Това се дължи на продъл­жител­ните инвес­тиции в здравеопаз­ването и образованието през тях­ното дет­с­тво и юношес­тво. Пан­демията от COVID-19 зас­т­рашава пос­тиг­натото, предуп­реж­дават от Светов­ната банка. Причината е ограничител­ните мерки, които се въвеж­дат с цел предот­в­ратяване на раз­п­рос­т­ранението на инфек­цията – нап­ример, зат­варянето на училища.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...