Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб24102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова към социалистите: БСП е зряла, консолидирана и единна

Корнелия Нинова към социалистите: БСП е зряла, консолидирана и единна

Корнелия Нинова към социалистите: БСП е зряла, консолидирана и единна

В свое обръщение към социалис­тите преиз­б­раната с 81, 5% лидерка на БСП Кор­нелия Нинова заяви: „На 12 сеп­тем­ври 2020 г., Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия беше изп­равена пред огромно предиз­викател­с­тво в 130 — годиш­ната си история. Проведохме пър­вия убедителен и успешен пряк вът­реш­нопар­тиен избор на пред­седател. Този избор бе пос­рещ­нат с емоция, но и с разум и осъз­ната отговор­ност. Членовете на пар­тията показаха, че БСП е модерна лява европейска пар­тия и най-демократичната бъл­гар­ска пар­тия. Приемете най-искрената ми благодар­ност и въз­хищение към показаната от вас висока организационна и инс­титуционална кул­тура и положения огромен труд в отчетно-изборната кам­пания! Заедно с избор­ните комисии, показахте как се правят свободни, проз­рачни и чес­тни избори! Показахте какво означава истин­ска, жива и непод­в­лас­тна на интереси пар­тия! С актив­ното си учас­тие в прекия избор на пред­седател на БСП мес­т­ните пар­тийни организации показаха, че пар­тията ни е зряла, кон­солидирана и единна. Всички внушения, че социалис­тичес­ката ни пар­тия се раз­цепва и се раз­дира от противоречия, прик­лючиха. Моля, предайте на членовете на общин­с­ките (район­ните) изборни комисии голямата ми благодар­ност и въз­хищение за показания професионализъм и висока отговор­ност в под­готов­ката и провеж­дането на пър­вия пряк вът­реш­нопар­тиен избор на пред­седател на БСП. Предайте им, че заедно с Цен­т­рал­ната комисия за провеж­дане на прекия избор дадоха своя голям принос в историята на пар­тията. Не на пос­ледно място изказ­вам своята най-сърдечна благодар­ност, че с избирането ми за пред­седател на БСП одоб­рихте курса, който БСП провежда в политиката през пос­лед­ните 4 години и е желание той да продължи по същия начин. Чув­с­т­вам огромна отговор­ност след голямото доверие, което ми дадохте на 12 сеп­тем­ври 2020 година.

Ако съм правила грешки в пър­вия си ман­дат, знам, че нямам право на грешки във втория, с което ще се отб­лагодаря за проявяваната сила, решимост и отговор­ност в отминалия пряк вът­реш­нопар­тиен избор. Благодаря ви и за уникал­ната емоция, която преживяхме заедно в периода между 49-ия и 50-ия кон­г­рес на БСП! Вие нап­равихте промяната в БСП необ­ратима! Нека нап­равим и промяната в Бъл­гария необ­ратима!”.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...