Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет23102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

БСП: Бюджетът на МВР се натоварва с ненужни структури, а служителите не получават адекватно заплащане

Социалистите са против нов орган към силовото ведомство, който ще дублира НСО

Пред­лагаме да отпадне пред­ложената нова струк­тура в Минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, която ще дуб­лира фун­к­циите на Национал­ната служба за охрана. Това е един неоп­рав­дан раз­ход. Ако приемете нашето пред­ложение, ще бъдат спес­тени немалко сред­с­тва и този освободен ресурс може да бъде пренасочен към изп­лащането на извън­ред­ния труд на служителите на МВР.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов от пар­ламен­тар­ната трибуна. Според него тази нова струк­тура е  нежелана дори от самите служители в МВР и няма да има желаната ефек­тив­ност. „МВР си има дос­татъчно друга работа, има и недос­тиг на кадри. Пренасоч­ването на служители и натовар­ването им с охраната на физически лица е излишно“, отбеляза Иванов. По неговите думи на служителите на МВР трябва да се предос­тавят адек­ватни условия на труд: „С нашите пред­ложения отс­тояваме исканията на син­дикатите в МВР за преиз­чис­ляването на тех­ните въз­наг­раж­дения. Съз­дават се ненужни струк­тури и звена, които натовар­ват излишно бюджета, а в същото време служителите на МВР не получават адек­ват­ното зап­лащане, което им е необ­ходимо“. Иван Иванов под­черта, че ако тези пред­ложения на БСП бъдат приети сега, те ще могат да залег­нат в бюджета на МВР, който пред­с­тои скоро да се обсъжда, като по този начин хората в МВР ще бъдат удов­лет­ворени за труда, който полагат.

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...