Хубава работа, ама ГЕРБерска: Ремонтиран подлез рухна във Варна

Около 7 ч. вчера сут­ринта падна част от окачения, укреп­ващ след пос­лед­ния ремонт, таван на под­леза на сп. “Дел­финариума“ във Варна от страната на Мор­с­ката градина, съобщи сай­тът „Гласове”.

Пропад­налата част е около 2 кв. м. През този под­лез минават учениците от Математичес­ката гим­назия, училище “Захари Стоянов“, както и голяма част от жителите на квар­тала. Таванът се е срутил непос­ред­с­т­вено след преминаващи ученици и на косъм не е станало нещас­тие.