Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проучване: Половината българи смятат, че мерките срещу COVID не трябва да се затягат

Проучване: Половината българи смятат, че мерките срещу COVID не трябва да се затягат

Проучване: Половината българи смятат, че мерките срещу COVID не трябва да се затягат

Въп­реки главоломно нарас­т­ващия брой заразени с COVID-19 у нас, все още половината бъл­гари смятат, че не трябва да има затягане на мер­ките срещу заболяването, сочат данни на социологичес­ката аген­ция „Тренд“, която тес­тва наг­ласите на бъл­гарите по темата с пан­демията всеки месец от март насам.

След пър­воначал­ното успокоение, пос­лед­вало от либерализацията на мер­ките, страховете все пак пос­тепенно се покач­ват, отчитат от там. Ако през юли 64% от запитаните са били на мнение, че епидемията е затих­ваща, то през октом­ври само 15 на сто все още смятат така. Също така през юли едва 13% от анкетираните са били съг­ласни с твър­дението, че епидемията от коронавирус ще продължи да се раз­вива, докато сега, през октом­ври, това мнение споделят 66% от учас­т­ниците в допит­ването. Без мнение по въп­роса пък са 15 на сто от запитаните. Ръст се регис­т­рира и в дяловете на тези, които са на мнение, че трябва да се въз­с­тановят част от мер­ките срещу раз­п­рос­т­ранението на болестта, отчитат от „Тренд“. През юли делът им е бил 33%, през сеп­тем­ври е спад­нал до 25 на сто, а през октом­ври се е увеличил отново до 34%, сочат дан­ните от проуч­ването.

Много по-висок обаче остава делът на хората, според които мер­ките не трябва да се въз­с­тановяват. През юли те са били половината от всички анкетирани, през сеп­тем­ври са се увеличили до 60 на сто, а през октом­ври отново са 50% от запитаните.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Предложение: COVID 1 и COVID 2 да се орежат със 7 млн. евро

Ресур­сът по под­мерки 21.1 и 21.2 да бъде намален до 37,8 млн. евро пуб­лични сред­с­тва за сметка на бюджета по под­мярка 21.3, който да бъде ув…

Прочети още:

Loading...