Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 192, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Ангелов: Остър недостиг на медици в битката срещу COVID-19

Проф. Ангелов: Остър недостиг на медици в битката срещу COVID-19

Проф. Ангелов: Остър недостиг на медици в битката срещу COVID-19

За изминалото денонощие са починали 29 души - най-много за един ден от началото на пандемията

Най-големият проб­лем, пред който сме изп­равени в момента, е свър­зан с медиците на първа линия. Всички те са изморени, голяма част от тях са заразени, а някои са и в реанимация. Имаме нужда от помощ. Виж­даме решението в актив­ното учас­тие на лекарите от добол­нич­ната помощ. Медиците в бол­ниците работят 24 часа в денонощието, 7 дни в сед­мицата – за всички нас. Ще проведем срещи с рек­торите на медицин­с­ките универ­ситети и да обсъдим въз­мож­ността студен­тите шести курс да помагат и това да им се приз­нава за стаж, заяви минис­търът на здравеопаз­ването проф. Кос­тадин Ангелов на сед­мич­ния брифинг на здрав­ните власти за раз­витието на пан­демията. За изминалото денонощие са починали 29 души — най-много за един ден от началото на пан­демията. Другите негативни рекорди за пос­лед­ното денонощие са — новите случаи са 1 472 от нап­равени 8 738 PCR теста, което е 16.8%. Актив­ните случаи са 14 689. 1 732 души са хос­питализирани, от тях 107 в интен­зивни отделения. Ще нас­тоявам кметовете в общините, в които има сериозен недос­тиг на медицин­ски специалисти, да организират срещи и да се осигури помощ от страна на медиците от добол­нич­ната помощ, каза още минис­търът.

Глав­ният дър­жавен здравен инс­пек­тор доц. Ангел Кун­чев обяви, че Бъл­гария е на 9-о място по смър­т­ност на пациенти с COVID-19 в Европейс­кия съюз и на 22-ро — по заболеваемост. Не може да се каже, че има териториална закономер­ност в раз­п­рос­т­ранението на вируса. При хос­питализираните няма особена промяна. Процен­тът на хората с положителни проби, нуж­даещи се от лечение е иден­тичен с този от миналата сед­мица, допълни доц. Кун­чев.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие