Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Георги Михайлов: Властта на ГЕРБ ни постави на последно място в ЕС по ваксинации

Проф. Георги Михайлов: Властта на ГЕРБ ни постави на последно място в ЕС по ваксинации

“Излез­лите данни показаха пос­лед­ното място на Бъл­гария спрямо останалите страни в Европейс­кия съюз като брой вак­синирани и като брой внесени вак­сини в страната. Дейс­т­вията на правител­с­т­вото пос­тавиха Бъл­гария на пос­ледно място в Европейс­кия съюз.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от БСП проф. Георги Михай­лов днес в Народ­ното съб­рание. 

По време на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол професорът зададе въп­рос на здрав­ния минис­тър: “Как бъл­гар­с­кото правител­с­тво реализира политиката на вак­синирането?”

Депутатът припомни, че всяка страна членка на ЕС е имало право да се обърне към друг произ­водител на вак­сини, както са го нап­равили някои страни, но не и Бъл­гария. Освен това Михай­лов под­черта, че е видно, че броят на вак­сините в Бъл­гария е крайно недос­татъчен.

“Всичко това налага да се извади инфор­мация за броя на поръчаните вак­сини и за мнението на екс­пер­тите, за да няма спекулации и нап­режение  в общес­т­вото”, бе категоричен Георги Михай­лов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие