Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 94, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Борисов се бетонира в енергетиката

БСП: Борисов се бетонира в енергетиката

“Пет пъти предуп­редихме, че моделът “Борисов“ в момента се окопава. Пет пъти подадохме ръка на новите политически субекти в Народ­ното съб­рание — “Има такъв народ“, “Изп­рави се! Мутри, вън!“ и “Демок­ратична Бъл­гария“, за раз­г­раж­дането на този модел и те пет пъти я отх­вър­лиха. Но точно с едно дейс­т­вие, за един ден бетонираха Борисов в най-стратегическия за икономиката, за национал­ната сигур­ност и за геополитиката сек­тор — енер­гетиката“, каза на специален брифинг на “Позитано“ 20 пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

Тя припомни, че Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ внесе миналата сед­мица в пар­ламента пред­ложение за мораториум на сделки и смяна на бор­дове на дър­жавни фирми на отиващото си правител­с­тво до избор на ново такова, но пред­ложението е било отх­вър­лено от новите политически субекти, които заявяваха желанието си да променят статук­вото.

“След като раз­б­раха гафа си, започ­наха да се обяс­няват с някакви си процедурни хватки. А сега искат да го внасят в пар­ламента. Ако периф­разирам една поговорка, ще кажа: „Късно е, колеги, за китка“, комен­тира Нинова.

Лидерът на БСП разясни какво е се е случило само за денонощие в енер­гетиката: “Спешно, на извън­редни заседания, се излъчиха новите бор­дове на енер­гий­ните дружес­тва. Проведоха се общи съб­рания, съб­раха се десетки необ­ходими документи, произ­несе се минис­търът на енер­гетиката и всичко това е внесено в Аген­цията по впис­ванията за 24 часа. Нещо, което обик­новено отнема сед­мици. Това са промени в Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг, АЕЦ “Коз­лодуй“, “Мин­п­роект“ и др. Борисов се бетонира в енер­гетиката за пет години нап­ред. Такива са договорите на новите бор­дове.“

На присъс­т­ващите жур­налисти беше предос­тавен набор от документи — протоколи и решения, заяв­ления за впис­ване в Аген­цията по впис­ванията, както и справка от Тър­гов­с­кия регис­тър за свър­заност на новоиз­б­раните лица, от която може да се види ясно кой кой е в новите бор­дове.

“Защо уж новите политически субекти в пар­ламента, които искаха да съборим статук­вото — “Има такъв народ“, “Изп­рави се! Мутри, вън!“ и “Демок­ратична Бъл­гария“, обс­лужиха зад­кулисието, вместо да се борим с него?“, попита Кор­нелия Нинова на брифинга и добави, че утре ще предос­тави нови факти и документи по темата.

България

Икономика

Култура

Спорт

Дамбраускас: Този мач бе катастрафа за нас

Треньорът на Лудогорец Вал­дас Дам­б­раус­кас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катас­т­рофа за неговия отбор. “Когато спечелиш титл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Разхлабват мерките в Гърция, от петък отпадат много ограничения

Над една четвърт от пълнолетните граждани в ЕС биха отказали ваксинация срещу COVID-19, показва проучване

От петък гръц­ката вер­сия на “зелен …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...