Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Стефан Янев: Работим на пълни обороти, всичко е под контрол

Служебното правителство се събра на първото си официално заседание

Министър-председателят Стефан Янев обеща чес­тна, отк­рита и пълна инфор­мация. Помоли за толеранс от сед­мица, в която колегите му да могат да се запоз­наят с нас­тоящата кар­тина, която след това ще бъде пред­с­тавена пред медиите и общес­т­вото, съобщи БНТ. Работим на пълни обороти, всичко е под кон­т­рол. В рам­ките на заседанието служеб­ният министър-председател и членовете на правител­с­т­вото обсъж­дат приоритетни задачи, които ще бъдат изпъл­нени през периода на работа на служеб­ния кабинет. Очак­вайте инфор­мация — нав­ременна чес­тна и отк­рита, по всяко едно време, защото ще работим в полза на общес­т­вото съв­сем отк­рито, каза служеб­ният премиер. Янев уточни, че правител­с­т­вото ще раз­г­леда позиции на кабинета за пред­с­тоящи учас­тия в заседания в европейски фор­мат другата сед­мица. Ще бъдат обсъж­дани също пер­с­пек­тивите за социално под­помагане и наложените заради пан­демията мерки и Плана за вак­синация. Янев опроверга пуб­ликации в медиите, че тран­с­пор­т­ният минис­тър Георги Тодоров е дал положителен резул­тат за коронавирус. От лабораторията, правили изс­лед­ването, са нап­равили грешка и са под­несли извинение.

България

Икономика

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Далавера за 630 млн. лева за празни и тревясали язовири

Правителството на Бойко Борисов ремонтирало водоеми за пет пъти по-скъпо от пазарните цени

Язовири са били ремон­тирани пет пъти по-скъпо от п…

Прочети още:

Loading...

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие